Đắk Long phấn đấu về đích

KTNT Mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng Đắk Long (Kon Plông  - Kon Tum) đã tranh thủ và lồng ghép nhiều chương trình đầu tư, phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại để cuối năm 2019 đạt 19/19 tiêu chí NTM.

tr3d.jpg
Đường vào thôn Măng Đen.

 

XDNTM đi vào đời sống

Chủ tịch UBND xã Phan Ngọc Hải cho biết: Ngay từ những ngày đầu bắt tay triển khai XDNTM, Đắk Long đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành nghị quyết chuyên đề nhằm thực hiện từng tiêu chí theo từng giai đoạn, lộ trình cụ thể.

Thời gian qua, tỉnh Kon Tum và huyện Kon Plông đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng cho xã Đắk Long theo định hướng đô thị trung tâm huyện lỵ gắn với vùng du lịch sinh thái Măng Đen.

Niềm vui đến với xã, vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định thành lập thị trấn Măng Đen trên cơ sở toàn bộ 148,07km2 diện tích tự nhiên và dân số 6.913 nhân khẩu của xã Đắk Long.

Bên cạnh đó, nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, xã thực hiện tốt  các cuộc vận động “Chung sức XDNTM”, “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”...

Chương trình XDNTM ở Đắk Long đã đi vào đời sống người dân bởi hiệu quả mang lại ngày càng rõ nét. Qua đó, cho thấy việc tiếp tục phối hợp đồng bộ trong quá trình sản xuất cùng với phát triển kết cấu hạ tầng và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội là điều cần thiết để cuộc sống người dân ngày càng thêm no ấm và làng quê ngày càng khởi sắc hơn.

Phấn đấu hoàn thiện 3 tiêu chí còn lại

Đến nay, Đắk Long đạt 16/19 tiêu chí NTM; còn 3 tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 10 - Thu nhập, tiêu chí số 11 - Hộ nghèo và tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

 

tr3da.jpg
Hoa anh đào nở bên hồ Đăk Ke.

 

Đối với tiêu chí thu nhập, tính đến hết tháng 6/2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 37 triệu đồng/năm, với mục tiêu đặt ra đến cuối năm 2019 đạt trên 40 triệu đồng/năm.

Xã đưa ra nhiều giải pháp  nhằm tăng thu nhập cho người dân: Thực hiện tốt đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng; nâng cao chất lượng thể trạng đàn gia súc giai đoạn 2016 - 2020; tích tụ ruộng đất để hình thành cánh đồng mẫu lớn. Liên kết với các doanh nghiệp, HTX, vận động nhân dân vay vốn để đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào canh tác…

Về tiêu chí hộ nghèo, xã tập trung hướng dẫn người dân ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, ưu tiên các sản phẩm chủ lực như: Giống heo địa phương và các nhóm cây dược liệu như Sâm đương quy, Sâm dây… Tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp để hỗ trợ cho nông dân. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, mô hình liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác. Đến cuối năm 2018, xã còn 162 hộ nghèo, chiếm 10,37%; phấn đấu giảm hộ nghèo đa chiều đến cuối năm 2019 xuống còn dưới 39 hộ, chiếm dưới 6,9%.

Còn tiêu chí 18, xã tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng. Các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các nội dung XDNTM trong quá trình triển khai thực hiện. Tiếp tục kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 

 

Nguyễn Đức Sơn

Ý kiến của bạn