Đổi thay ở Đồng Thắng

KTNT Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Đồng Thắng (Triệu Sơn - Thanh Hóa) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong XDNTM và cán đích năm 2015.

anh-xa-dong-thang.JPG
Trường học được đầu tư xây dựng khang trang.

 

Chủ tịch UBND xã Đồng Thắng Nguyễn Tất Cầu kể, khi bắt tay XDNTM, xã tiến hành rà soát, đánh giá lại thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình. Xã cũng ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý XDNTM, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Năm 2011, cùng với nhiều địa phương, Đồng Thắng khởi động XDNTM. Thông qua tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt, nhân dân thấy được sự cần thiết về XDNTM. Đây là chủ trương đúng đắn để phát triển kinh tế - xã hội, được đưa ra bàn bạc, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng, ý thức trách nhiệm và quyền lợi được nâng lên. Người dân xã Đồng Thắng hiểu được lợi ích của  XDNTM, thấy rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để nỗ lực phấn đấu và luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước.

Về Đồng Thắng hôm nay, dễ dàng nhận thấy sự thay da đổi thịt hiện hữu trên từng đường làng, ngõ xóm. Thay đổi rõ nét của bức tranh nông thôn nơi đây  là minh chứng cho sự hòa quyện của ý Đảng, lòng dân trong thực hiện phong trào XDNTM.

Chủ tịch Nguyễn Tất Cầu tự tin cho biết: “Cán bộ, đảng viên và đại bộ phận người dân trong xã đều hiểu rõ XDNTM là cuộc cách mạng và là cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư đồng lòng xây dựng thôn, xã, gia đình của mình khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất toàn diện; có nếp sống văn hóa; môi trường và an ninh nông thôn được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên đáng kể, khi bắt đầu XDNTM (năm 2011),  đạt 21 triệu/người, nay ước đạt 30 - 31 triệu đồng/người; giao thông nông thôn được cứng hóa, bê tông hóa đạt 95 - 98%; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,25%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 84 - 85%; tổng mức đầu tư NTM đạt trên 100 tỷ đồng…”.

 

 

Đức Sơn

Ý kiến của bạn