Đông Kết: Đẩy mạnh phát triển kinh tế

KTNT Theo ông Đỗ Tất Thinh, Chủ tịch UBND xã Đông Kết (Khoái Châu - Hưng Yên), năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, điều hành của chính quyền và sự sáng tạo của nhân dân trong sản xuất kinh doanh, xã đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Đỗ Tất Thinh, Chủ tịch UBND xã Đông Kết.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 12,2%, giá trị tổng sản phẩm đạt 446,9 tỷ đồng/402,6 tỷ đồng (111% kế hoạch). Trong đó, thu từ nông nghiệp 95,8 tỷ đồng/90,9 tỷ đồng (đạt 105,3%); tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 181,3 tỷ đồng/158,6 tỷ đồng (đạt 114,3%); thương mại - dịch vụ - vận tải 169,8 tỷ đồng/153,1 tỷ đồng (110,3%).  Giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 165 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân 44 triệu đồng/người, tạo việc làm mới cho 250 lao động. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,88%, 3/3 làng giữ vững danh hiệu Làng văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,86%.

Về xây dựng hạ tầng, xã đã giao cho các thôn thực hiện 3 tuyến đường do UBND tỉnh hỗ trợ xi măng với giá trị 491,5 triệu đồng và UBND huyện hỗ trợ cát vàng trị giá 152,09 triệu đồng. Trong năm 2016, nhân dân đã đóng góp 3,576 tỉ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng  như: xây lại đình Thượng, đình Lạc Thủy, kè 240m rãnh bắc đường 383, kè 80m rãnh khu nhà ông Keng xóm 11, làm cầu qua kênh Tây thuộc khu vực xóm 15, đường bê tông lên đê sông Hồng tại thôn Trung Châu, mở rộng đường lên thôn Bắc Châu…

Nói về mục tiêu năm 2017, ông Thinh cho biết, Đông Kết phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,5%, giá trị tổng sản phẩm 502,8 tỉ đồng. Trong đó thu từ nông nghiệp 105,6 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 206,1 tỷ đồng,  thương mại - dịch vụ - vận tải 191,1 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp: trồng trọt 44,2%, chăn nuôi 55,8%. Cơ cấu kinh tế, nông nghiệp 21%, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 41%, thương mại - dịch vụ - vận tải 38%. Giá trị thu trên một đơn vị diện tích canh tác 175 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân 46 triệu đồng/người, tạo việc làm mới cho 250 lao động. Tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%; 3/3 làng giữ vững danh hiệu Làng văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,5%.                              

Đông Kết đạt chuẩn NTM năm 2014. Từ năm 2011 - 2015, xã  huy động được trên 94,5 tỉ đồng XDNTM, trong đó ngân sách tỉnh  27,75 tỉ đồng; ngân sách huyện   3,0 tỉ đồng; ngân sách xã gần 8 tỉ đồng; doanh nghiệp 46,5 tỉ đồng và  nhân dân đóng góp 11,8 tỉ đồng

P.V

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn