Gia Lai: Khu công nghiệp Trà Đa tiếp tục xả thải trái phép

6.231 lượt xemÝ kiến của bạn