Gia Lai: Khu công nghiệp Trà Đa tiếp tục xả thải trái phép

6.007 lượt xemÝ kiến của bạn