Gia Lai: Khu công nghiệp Trà Đa tiếp tục xả thải trái phép

5.741 lượt xemÝ kiến của bạn