Giặc thì phải diệt tận gốc

KTNT Từ Cương lĩnh 1991, Đảng ta đã khẳng định “Tham nhũng là giặc nội xâm” đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Gần 30 năm qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều giải pháp để diệt “giặc tham nhũng”.

tr8d.jpg

Tuy nhiên, phần “Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016)” Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp”. (Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng năm 1994 nêu 4 nguy cơ: tụt hậu xa hơn về kinh tế, diễn biến hòa bình của thế lực thù địch, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí). Theo đó tham nhũng, lãng phí ngày càng tinh vi, diễn biến rất phức tạp và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi là nguy cơ lớn nhất.

Coi tham nhũng là giặc bởi những kẻ tham nhũng đã cấu kết nhau thành những nhóm lợi ích cưỡng đoạt tài sản công và tư để làm giàu cho cá nhân và gia đình, làm cho nguồn lực đất nước suy yếu, chậm sự phát triển, tạo ra khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, Niềm tin của Dân đối với chế độ, với Đảng giảm dần… Đó là cơ hội cho các thế lực thù địch và ngoại bang dòm ngó, chống phá.

Đã là giặc thì phải đánh, phải diệt! Đó là truyền thống của dân tộc ta trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Tuy nhiên, với giặc ngoại xâm, thế lực thù địch lộ mặt thì dễ bởi “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh” hay “Còn cái lai quần cũng đánh” (câu nói nổi tiếng của Út Tịch (1931-1968), nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc Kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược).

Nhưng với giặc nội xâm, đánh và diệt là mong muốn chung của toàn Đảng, toàn Dân nhưng đánh thế nào để vừa lấy lại niềm tin vừa xây dựng bộ máy mà không mất uy tín là câu hỏi nhiều chục năm nay chúng ta chưa có đáp án rõ ràng nên trong nhiều năm trước còn tồn tại “vùng cấm” và tư duy “hạ cánh an toàn”,…

Sau Đại hội XII của Đảng (1/2016) đến nay, công cuộc chống tham nhũng - giặc nội xâm được chỉ đạo ráo riết, quyết liệt nên đã đạt được kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Tại Hội nghị toàn quốc về chống tham nhũng, ngày 25/6 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế”, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Tổng bí thư nhấn mạnh: “Công tác tuyên truyền phải khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; làm cho mọi người thấy rõ việc chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm khắc nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm không làm “chậm lại” sự phát triển, mà ngược lại, càng làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân”. 

Trước đó, trong Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Hà Nội, Tổng bí thư khẳng định: “Bao che cho cán bộ mới làm mất uy tín của Đảng, làm cán bộ hư hỏng; còn xử lý cán bộ chỉ làm cho Đảng mạnh thêm, cuộc đấu tranh này càng lấy lại uy tín của Đảng”.

Thực tế là, trong 2,5 năm qua (từ đầu nhiệm kỳ đến nay) đã thi hành kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 9 cán bộ là ủy viên Trung ương, nguyên là ủy viên Trung ương, khai trừ Đảng 1 ủy viên Trung ương - nguyên ủy viên Bộ Chính trị. Điều này cho thấy không còn vùng cấm trong đấu tranh chống giặc nội xâm và tư duy “hạ cánh an toàn cũng không còn chỗ đứng” khi chúng ta đã xử lý nhiều cán bộ đã nghỉ hưu.

Chống tham nhũng là công việc khó khăn, phức tạp và lâu dài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng mới đây và nhấn mạnh 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Nhiều người dân cho rằng: Những nhiệm vụ, giải pháp mà Tổng bí thư đề ra là toàn diện, tổng thể nhưng cũng cần có thời gian mới có thể hoàn thiện, nhất là hệ thống văn bản pháp luật. Trước mắt, để diệt tham nhũng thì việc đầu tiên là phải phát hiện tham nhũng. Việc này sẽ dễ dàng hơn nếu toàn dân tham gia, được Nhà nước, pháp luật bảo vệ. Thứ hai là, vụ việc đã phát hiện thì phải kết luận sớm, xử lý nghiêm. Thứ ba là, đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện chế độ, văn bản pháp luật để cán bộ không muốn, không dám, không thể tham nhũng.               

 

 

 

 

Thanh Hiền

Ý kiến của bạn