Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023  

Năm 2023, tỉnh Hòa Bình phấn đấu giảm 2,5-3% số hộ nghèo

19/10/2022 09:00

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, giai đoạn 2021 – 2025 mà tỉnh Hòa Bình mới ban hành thì tỉnh này phấn đấu năm 2023 giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5-3%, huyện nghèo giảm từ 4% trở lên.

agribank
Thaco
Top