Gỡ khó cho “đầu tàu”

KTNT Hơn 30 năm qua, khởi đầu bằng đổi mới quản lý trong nông nghiệp, với hộ là đơn vị kinh tế tự chủ, đất nước ta nói chung, ngành nông nghiệp nói riêng đã tạo nên những kỳ tích: đảm bảo nhu cầu trong nước và từng bước vươn lên top đầu thế giới về XK nông sản

 

tr8d.jpg

Đóng góp vào sự phát triển ấy của ngành nông nghiệp, ngoài định hướng đúng đắn của Đảng, chính sách của Nhà nước, doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nông nghiệp có vai trò không nhỏ. Những doanh nghiệp này đã mang hơi thở mới, sức sống mới, tư duy mới cho người nông dân, ngành nông nghiệp, vừa đổi mới phương thức sản xuất, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống nông dân và người lao động, đóng góp lớn cho xuất khẩu, ngân sách Nhà nước, vừa sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên đất đai, nguồn vốn, nguồn nhân lực…

Tuy vậy, do hệ thống cơ chế chính sách chưa đồng bộ nên việc sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp hiện còn không ít rào cản, trở ngại, nhất là làm sao có quỹ đất làm nông nghiệp quy mô lớn, tiếp cận vốn và công nghệ cao, bên cạnh đó là những bất cập của bộ tiêu chuẩn quốc gia về nông sản để bảo vệ người tiêu dùng cũng như bảo vệ các nhà sản xuất chân chính… Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: Số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 8% tổng số doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong cả nước, trong đó 90% là doanh nghiệp ngoài nhà nước, 96% có quy mô nhỏ và siêu nhỏ…

Nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng cho ngành kinh tế trụ đỡ, ngày 30/7 vừa qua, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Hội nghị đã khẳng định: doanh nghiệp là “trụ cột”, là “đầu tàu”, là “hạt nhân” thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và thương hiệu nông sản Việt. Và doanh nghiệp là động lực mới cho sự phát triển nông nghiệp nói riêng và đất nước nói chung.

Tại hội nghị, sau khi nghe các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ trao đổi với các doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia về nhiều vấn đề, nhất là những băn khoăn, vướng mắc cùng những đề xuất, kiến nghị của đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp, các nhà đầu tư về những rào cản: chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao cho nông nghiệp; bộ tiêu chuẩn quốc gia về nông sản để bảo vệ người tiêu dùng cũng như nhà sản xuất chân chính, quỹ đất làm nông nghiệp...

Kết luận Hội nghị, Người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Nông nghiệp Việt Nam còn nhiều tiềm năng và cơ hội, có thể khai thác, nhất là trong cách mạng công nghiệp 4.0”. Việc nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam, từ các lĩnh vực như bất động sản… chuyển sang đầu tư vào nông nghiệp là xu hướng đáng mừng, thể hiện tiềm năng phát triển của nông nghiệp.

Thủ tướng đặt mục tiêu: “Tại Hội nghị này, tôi đặt hàng cho ngành nông nghiệp trong 10 năm tới, nông nghiệp Việt Nam đứng vào tốp 15 của các nước phát triển nhất thế giới, trong đó ngành chế biến nông sản đứng vào tốp 10 thế giới. Nông nghiệp Việt Nam là một trung tâm chế biến sâu của nông nghiệp thế giới, là một trung tâm logistic của thương mại nông sản toàn cầu”.

Để hiện thực hóa mục tiêu vừa nêu, Thủ tướng cho rằng, cốt lõi là sự phát triển của các doanh nghiệp đầu tư trong ngành nông nghiệp. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt Nghị định 57 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 58 về Bảo hiểm nông nghiệp; và nhanh chóng sửa đổi Nghị định 55 về tín dụng cho nông nghiệp với những nhiệm vụ rất cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, thậm chí tới từng công chức, viên chức.

Đồng thời Thủ tướng kêu gọi: “Tất cả chúng ta nỗ lực, chung sức, đồng lòng cùng Chính phủ và người dân đưa các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn”.

Sau hội nghị, nhiều doanh nhân, đại diện các doanh nghiệp qua email gửi Báo Kinh tế nông thôn bày tỏ: Đây có thể coi là Hội nghị Diên Hồng về tháo gỡ khó khăn cho đầu tư phát triển nông nghiệp, trong đó Chính phủ chỉ đóng vai trò kiến tạo, chỉ tạo điều kiện và hỗ trợ chứ không làm thay vai trò thị trường. Đây thực sự là một chuyển hướng chiến lược. Nhiều ý kiến cho rằng, việc Thủ tướng Chính phủ khẳng định vai trò trụ cột của doanh nghiệp đối với phát triển nông nghiệp là hướng đi mới để Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng sớm thành hiện thực. Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến bày tỏ mong muốn tiến độ rà soát, chỉnh sửa, cắt giảm thủ tục hành chính nhanh hơn, sát thực tế hơn. Theo họ, tiến trình này hiện rất chậm.                                

 

 

 

Hiền Trang

Ý kiến của bạn