Hà Nam: Nợ tiền thuế, hai doanh nghiệp bị cưỡng chế

KTNT Cục Thuế Hà Nam vừa ban hành quyết định cưỡng chế đối với hai doanh nghiệp nợ tiền thuế.

Theo đó, Cục Thuế Hà Nam đã ban hành Quyết định số 3047/ QĐ-CT ngày 28/8/2018 về việc cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV đá Phủ Lý, số tiền trên 2,6 tỷ đồng và Công ty TNHH nhựa Đông Á, số tiền trên 1,7 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.
cuc-thue-ha-nam-bb-baaacet4h3.jpg
 
Một trong các Quyết định cưỡng chế của Cục thuế Hà Nam
đối với doanh nghiệp.
 
Quyết định chỉ rõ, Công ty TNHH MTV đá Phủ Lý và Công ty TNHH nhựa Đông Á nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời gian gia hạn nộp thuế, theo quy định của Luật Quản lý thuế.
 
Cục Thuế Hà Nam đã yêu cầu hai doanh nghiệp nói trên nghiêm chỉnh thực hiện quyết định và phải chịu mọi chi phí về tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
 
Ngoài ra, yêu cầu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm (Hà Nội), trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp mở tại ngân hàng để nộp ngân sách, theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn