Hà Nam: Thẩm định, bỏ phiếu xét công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020

KTNT 100% thành viên Hội đồng thẩm định NTM cấp tỉnh đã bỏ phiếu nhất trí công nhận các xã Thi Sơn, Thanh Sơn, huyện Kim Bảng và xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

Tại hội nghị của Hội đồng thẩm định xét, công nhận các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam vừa được tổ chức. 100% thành viên Hội đồng thẩm định NTM cấp tỉnh đã bỏ phiếu nhất trí công nhận các xã Thi Sơn, Thanh Sơn, huyện Kim Bảng và xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.
 
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới(NTM) kiểu mẫu năm 2020 của 3 xã Thi Sơn, Thanh Sơn, Nhân Bình đều đảm bảo đầy đủ theo quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
 

 Trụ sở UBND xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng được xây dựng khang trang

 

Kết quả thẩm định các tiêu chí NTM và NTM kiểu mẫu đối với 3 xã của các Sở, ngành đều khẳng định đến năm 2020 xã Thi Sơn, Thanh Sơn, Nhân Bình đạt 100% số tiêu chí theo Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2971/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố “xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020.
 
Đến năm 2020, cả 3 xã nói trên không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn. Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với 3 xã đều đạt từ 99,1-100%.
 
Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của các Sở, ngành đối với 3 xã Thi Sơn, Thanh Sơn và Nhân Bình cũng như kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn các xã về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả bỏ phiếu, 100% thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí công nhận các xã Thi Sơn, Thanh Sơn và Nhân Bình đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.
 

 Quang cảnh của xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng được đầu tư khá bài bản.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020 cho 3 xã. Đối với các xã sau khi đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cần tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí, chỉ tiêu NTM. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, môi trường và an ninh trật tự, an toàn xã hội; vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh, nhân rộng các mô hình thu gom, xử lý rác thải, mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, mô hình tự quản về an ninh trật tự xã hội… UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
 
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn