Hà Tĩnh: Cháy rừng thông, hàng trăm người cứu hỏa trong đêm

4.465 lượt xemÝ kiến của bạn