Hà Tĩnh hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3

KTNT Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Hà Tĩnh có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 91 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Hà Tĩnh có 10 người ứng cử ĐBQH và 91 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII
 
Chiều 23/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức họp báo tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phát động giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng năm 2021.
 
hb.jpg

Hà Tĩnh họp báo thông tin đến các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn về bầu cử, phát động Giải Búa liềm vàng năm 2021.

 

 
Tại cuộc họp báo, các thông tin liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và giải báo chí viết về xây dựng Đảng cấp tỉnh năm 2021 đã được thông tin đầy đủ đến các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh.
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tú Anh thông tin, đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 trên cơ sở danh sách ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh do Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh chuyển sang đảm bảo quy định. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Hà Tĩnh có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 91 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.
 
Tính đến ngày 18/4/2021, các đơn vị, địa phương đã tiến hành xong công tác hiệp thương lần thứ 3 và đang trong thời gian tổng hợp báo cáo kết quả về UBBC tỉnh.
 
htbc2.jpg
Hà Tĩnh hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3.
 
Quy trình hiệp thương được thực hiện khách quan, dân chủ; đại biểu đồng tình với cơ cấu, số lượng, chất lượng và có niềm tin vào chất lượng người ứng cử.
 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hướng dẫn các cơ quan đơn vị việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử; các cơ quan, đơn vị đã thực hiện các bước để giới thiệu người ứng cử, sau hội nghị đã nộp hồ sơ về UBBC tỉnh đảm bảo thời gian quy định.
 
Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 809 hồ sơ; hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 9.501 hồ sơ.
 
Việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đã được hoàn thành. Đối với đại biểu Quốc hội, tổng số đại biểu được bầu là 7, tại 3 đơn vị bầu; đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu được bầu là 54, tại 13 đơn vị bầu; đại biểu HĐND cấp huyện, tổng số đại biểu được bầu là 418, tại 94 đơn vị bầu; đại biểu HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 5.010, tại 1.408 đơn vị bầu.
 
bc.jpg
Hà Tĩnh đã lên kế hoạch chi tiết, bài bản đảm bảo trước, trong, sau bầu cử.
Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền đang tích cực được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng; các cấp, ngành, địa phương đang tập trung làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử được lên kế hoạch chi tiết, bài bản đảm bảo trước, trong, sau bầu cử...
 
Phát động Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng
 
Phát động Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2021, ông Hà Văn Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, khẳng định ý nghĩa của giải Búa liềm vàng đối với việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Các tác phẩm dự giải tập trung hướng về công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đưa nghị quyết các cấp vào cuộc sống; công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp.
 
Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát của Đảng, công tác dân vận…
 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phát động giải tại cơ quan, đơn vị mình, tổ chức chấm sơ khảo, lựa chọn các tác phẩm chất lượng tham dự giải cấp tỉnh.
 
Kết thúc buổi họp báo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng mong muốn các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo quan tâm đồng hành với tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với quy mô và tần suất lớn hơn nhằm tạo khí thế sôi nổi, vui tươi, phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hướng về ngày hội lớn của dân tộc.
 
Gắn công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh như: việc thực hiện mục tiêu “kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19; triển khai Đề án xây dựng tỉnh nông thôn mới; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại như: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 135 năm ngày Quốc tế lao động (1/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021) và 30 năm tái lập tỉnh (1991 - 2021)...
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn