Hà Tĩnh: Thưởng 43,5 tỷ đồng cho các địa phương đạt thành tích xây dựng NTM năm 2020

KTNT UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa trích 43,5 tỷ đồng khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt chuẩn NTM nâng cao và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.

Cụ thể, thưởng cho 2 huyện Đức Thọ và Thạch Hà được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020, mỗi huyện 10 tỷ đồng.
 
h3.JPG
Việc khen thưởng đã khích lệ chính quyền và nhân dân các địa phương tích cực hoàn thành, nâng cao các tiêu chí NTM.
 
14 xã đạt chuẩn NTM gồm: Kỳ Khang, Kỳ Phong, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh); Sơn Hồng, Sơn Lâm, Sơn Lễ, Sơn Tiến, Sơn Trà (huyện Hương Sơn); Hương Giang, Hương Xuân, Lộc Yên (huyện Hương Khê) và xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) được thưởng 1 tỷ đồng/xã.
 
Đối với 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Ngọc Sơn, Thạch Long (huyện Thạch Hà); Sơn Lộc, Thanh Lộc, Thiên Lộc (Can Lộc); Ân Phú, Đức Lĩnh (Vũ Quang); Xuân Phổ (Nghi Xuân); Sơn Kim 2 (Hương Sơn); Thạch Châu (Lộc Hà) và Thạch Trung (TP Hà Tĩnh)  được thưởng 500 triệu đồng/xã.
 
ts2.jpgHà Tĩnh thưởng 43,5 tỷ đồng cho các địa phương đạt thành tích xây dựng NTM năm 2020.

 

Riêng 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ) và Hương Trà (huyện Hương Khê) được thưởng 2 tỷ đồng/xã.
 

Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành Văn bản đề nghị các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá lại mức độ đạt chuẩn các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu (tiêu chí thứ 20) đối với thôn đã đạt chuẩn năm 2017 trở về trước.

ht5.jpg
Hà Tĩnh cũng rà soát, đánh giá lại khu dân cư NTM kiểu mẫu, sau khi rà soát nếu không đảm bảo đạt chuẩn sẽ bị thu hồi quyết định công nhận.

Theo đó, sau khi rà soát, đánh giá lại, các thôn không đảm bảo đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu (Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh) thì UBND cấp huyện ra quyết định thu hồi quyết định công nhận thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Yêu cầu các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, nhất là quan tâm cao 3 tiêu chí: vườn hộ và công trình chăn nuôi; hàng rào xanh; vệ sinh môi trường (đặc biệt là nội dung thu gom, phân loại, xử lý rác thải và nước thải sinh hoạt hộ gia đình).

Tiêu chí 20 là cách làm sáng tạo của tỉnh Hà Tĩnh trong xây dựng NTM, được Trung ương đánh giá cao và được phổ biến, nhân rộng ra cả nước.

Được biết, đến nay toàn tỉnh Hà Tĩnh có trên 600 khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn, trong đó giai đoạn từ 2014 – 2017 có gần 200 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn.

 

 

 

Trà Giang

Ý kiến của bạn