Hà Tĩnh: Xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh

KTNT KTNT - Đó là ý kiến kết luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình XDNTM tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn (ảnh) tại cuộc họp thường kỳ Ban chỉ đạo Chương trình XDNTM tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn  phát biểu tại cuộc họp.

Ba tháng đầu năm 2017, Chương trình XDNTM ở Hà Tĩnh tiếp tục được triển khai có hiệu quả nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền và các địa phương có sự chủ động ngày càng cao hơn, nhờ vậy kết quả đạt được khá rõ nét ở tất cả các nhóm xã, các tiêu chí. Nhiều sở ngành đã soát xét, đánh giá khá kỹ các tiêu chí ngành phụ trách, Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh và các sở, ngành đã hoàn thiện hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí mới theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 7/2/2017 của UBND tỉnh; các địa phương tổ chức soát xét, đánh giá mức độ đạt chuẩn, xây dựng khung kế hoạch thực hiện, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã đạt chuẩn trong năm và xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015.

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Hà Tĩnh Trần Huy Oánh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM 3 tháng đầu năm 2017.

Những nội dung đạt được kết quả cao là: Nâng cấp, nhân rộng các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, xây dựng nhà văn hóa thôn; xây dựng mới 237 mô hình sản xuất có hiệu quả; các huyện đạt kết quả cao (dựa trên số mô hình thành lập mới/100 hộ) là Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn… Lũy kế từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh có 13.984 mô hình; trong nhóm 18 xã được chấp thuận xây dựng đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020, nhiều xã nỗ lực phấn đấu tốt, kết quả khá rõ nét; một số xã ngoài nhóm nhưng vẫn tích cực phấn đấu.

Qua kiểm tra, soát xét các xã phấn đấu NTM kiểu mẫu có 4 xã có khả năng đạt chuẩn trong năm 2017 như: Hương Trà (Hương Khê), Tượng Sơn (Thạch Hà), Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) và Tùng Ảnh (Đức Thọ).

Mô hình nuôi gà của anh Nguyễn Đình Chiểu, xã Đức Lạng (Đức Thọ - Hà Tĩnh). Ảnh: Cao Cường.

Trong tổ chức thực hiện XDNTM, 3 tháng đầu năm 2017 vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Phát triển chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do giá thị trường sản phẩm thấp; 148/230 xã không thành lập mới được mô hình sản xuất có hiệu quả, 202/230 xã không thành lập mới được tổ hợp tác; 217/230 xã không thành lập mới được HTX; 211/230 xã không thành lập mới được doanh nghiệp.

Phát biểu kết  luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các địa phương, sở ngành có tính chuyên nghiệp, xây dựng một số mô hình khá mới như: huyện Nghi Xuân tổ chức thành lập câu lạc bộ văn nghệ dân gian tại các thôn, mô hình gắn kinh tế với văn hóa, XDNTM gắn với trải nghiệm du lịch NTM...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yên cầu các địa phương tập trung cao, ưu tiên cả về lãnh đạo, chỉ đạo và nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa XDNTM một cách toàn diện, có chiều sâu, thực chất, bền vững. Phải xác định XDNTM gắn với đô thị văn minh là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm, cần huy động cán bộ huyện ra quân hướng dẫn các địa phương xây dựng khung kế hoạch, tập trung làm giao thông nông thôn; quy hoạch, vận động nhân dân chỉnh trang khu dân cư, vệ sinh môi trường

Các sở, ngành, địa phương quán triệt thực hiện theo bộ tiêu chí mới theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 7/2/2017 của UBND tỉnh. Rà soát lại khung kế hoạch, quy định, chỉ tiêu xây dựng lộ trình sát với thực tiễn; tập trung cao phát triển sản xuất, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc, ứng dụng khoa học công nghiệp vào sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc, khuyến khích mạnh mẽ phát triển doanh nghiệp, hợp tác, liên kết, có nhãn mác thương hiệu sản phẩm, quan tâm đến bảo vệ môi trường,…

Về công tác chuẩn bị hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối XDNTM các cấp năm 2017 tại Hà Tĩnh (dự kiến tổ chức vào tháng 4), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu Văn phòng NTM tỉnh cùng các địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng; tổ chức đón tiếp khách chu đáo, không phô trương, hình thức, lãng phí, cần đi vào chiều sâu, thực chất.

A Bình-Ngô Thắng

 

KTNT

Ý kiến của bạn