Hải Dương: Học sinh được nghỉ hết tháng 2 để phòng dịch Covid-19

KTNT Chiều 15/02, UBND tỉnh Hải Dương ra thông báo về việc tiếp tục cho học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết 29/02 để phòng chống dịch Covid-19.

Hải Dương: tiếp tục cho học sinh nghỉ hết tháng 2 để phòng dịch Covid-19
Hải Dương tiếp tục cho học sinh nghỉ hết tháng 2 để phòng dịch Covid-19
Theo thông báo mới nhất của UBND tỉnh Hải Dương, các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kĩ năng sống, trung tâm học tập cộng đồng cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/02 đến hết ngày 29/02.
 
Đồng thời, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cha mẹ học sinh trong thời gian học sinh nghỉ học, các đơn vị trường học có kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học và ôn tập tại nhà, khuyến khích các hình thức học tập trực tuyến, thường xuyên liên hệ với gia đình, cập nhật, nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh, nghiêm cấm giáo viên tổ chức các lớp học thêm trong thời gian học sinh nghỉ học.
 
 
 

Phạm Nguyên

Ý kiến của bạn