Hải Phòng: Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính chưa đúng quy định?

KTNT Mặc dù chưa đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên, nhưng ông Lê Ngọc Trữ, nguyên Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng, vẫn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng.

Tháng 8/1990, ông Trữ làm cán bộ tại một phòng của Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng. Trải qua một số vị trí công tác, gần 20 năm sau, ông Trữ giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng, rồi Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng. Ngày 14/7/2017, ông Trữ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính TP. Hải Phòng.
so-tchp.jpg
Trụ sở Sở Tài chính TP. Hải Phòng.
Được biết, ông Trữ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính TP. Hải Phòng khi chưa đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên.
 
Việc ông Trữ được bổ nhiệm nói trên là vi phạm Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ số 82/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc sở và các chức vụ tương đương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Cụ thể, tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính thành phố trực thuộc trung ương:
 
- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên.
 
- Tốt nghiệp đại học phù hợp với lĩnh vực công tác.
 
- Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp.
 
- Tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên.
 
- Thành thạo một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ C. Đối với tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích học và sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số phục vụ công tác.
 
- Sử dụng thành thạo máy tính và các trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác.
 
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
 
 
 
 

Phạm Trang - Phạm Nguyên

Ý kiến của bạn