Hải Phòng: Cảnh báo ô nhiễm vịnh Cát Bà

3.878 lượt xemÝ kiến của bạn