Hải Phòng: Dự kiến đầu tư 2.500 tỷ cho 14 xã NTM kiểu mẫu 2021

KTNT Ngoài 8 xã đang triển khai, TP. Hải Phòng dự kiến triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 14 xã trong năm 2021, với kinh phí đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng.

Tuyến đường thực hiện NTM kiểu mẫu tại xã Kiến Thiết, Tiên Lãng.
Tuyến đường thực hiện NTM kiểu mẫu tại xã Kiến Thiết, Tiên Lãng.
Theo đó, 14 xã được lựa bao gồm: Tam Đa, Hòa Bình (Vĩnh Bảo); Cấp Tiến, Tiên Thắng (Tiên Lãng); Minh Tân, Thanh Lương (Kiến Thụy); An Thắng, Chiến Thắng (An Lão); Quốc Tuấn, An Hòa (An Dương); Liên Khê, Kênh Giang (Thủy Nguyên); Hiền Hào, Phù Long (Cát Hải).
 
Đây là những xã có tiêu chí nông thôn mới đạt cao, có điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, huy động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.
Hiện nay TP. Hải Phòng đã phân bổ 420,6 tỷ đồng cho các xã đang triển khai thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2020. Tuy nhiên, đến nay các huyện chưa thực hiện giải ngân được nguồn vốn này.
 
Đồng thời, thành phố cũng từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới đối với các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Dương, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, An Lão.
 
 
 

Phạm Trang

Ý kiến của bạn