Hải Phòng: Thành lập thêm 9 chốt kiểm soát dịch tại 4 huyện

KTNT Sáng 27/3, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến đã chỉ đạo thành lập thêm 9 chốt kiểm soát tại 4 huyện Vĩnh Bảo, An Dương, An Lão, Thủy Nguyên nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19 xâm nhập và lây lan.

Sau khi đi kiểm tra thực thế tại 6 Chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ thành phố ra vào bằng đường bộ vào ngày 25-26/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhận thấy, các chốt kiểm soát: số 1 trên Quốc lộ 5 (huyện An Dương), số 5 trên Quốc lộ 10 (huyện Vĩnh Bảo), số 6 trên Quốc lộ 10 (huyện Thủy Nguyên) có lượng phương tiện, người lưu thông qua lại nhiều.

 

Hải Phòng thành lập thêm 9 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại 4 huyện Vĩnh Bảo, An Dương, An Lão, Thủy Nguyên.
Hải Phòng thành lập thêm 9 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại 4 huyện Vĩnh Bảo, An Dương, An Lão, Thủy Nguyên.

Do vậy, để công tác kiểm soát dịch được chặt chẽ hơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến đã chỉ đạo thành lập thêm 9 chốt kiểm soát. Cụ thể, thành lập 2 chốt tại khu vực cầu sông Hóa, cầu Tranh thuộc huyện Vĩnh Bảo; Thành lập 1 chốt tại đường 208 (đường 17B) thuộc huyện An Dương tiếp giáp huyện Kim Thành (Hải Dương); Thành lập 3 chốt Kiểm soát tại đường đi phà Quang Thanh, đò Quán Trang, đò Sỏi thuộc huyện An Lão; Thành lập 3 chốt Kiểm soát tại khu vực Bến phà Đụn, đò Dinh, Bến phà Rừng thuộc huyện Thủy Nguyên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các quận huyện An Dương, An Lão, Dương Kinh, Hải An, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan đảm bảo đủ điều kiện làm việc, sinh hoạt cho lực lượng liên ngành kiểm soát y tế đối với tất cả người vào thành phố bằng các loại phương tiện.

Đối với các Chốt kiểm soát thường xuyên có người nước ngoài vào thành phố, các địa phương chủ động bố trí cán bộ phiên dịch (huy động từ lực lượng giáo viên ngoại ngữ trên địa bàn) để phối hợp với lực lượng liên ngành thực hiện kiểm tra, hỗ trợ khai báo.

Phối hợp kiểm soát dịch cho công nhân đảm bảo đúng quy định, không chồng chéo. Các xe chở công nhân đã được kiểm soát dịch tại nhà máy, xí nghiệp sẽ không kiểm tra tại các Chốt kiểm soát.

 

 

 

Phạm Nguyên

Ý kiến của bạn