Hậu Giang: Sập Giàn giáo tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

4.231 lượt xemÝ kiến của bạn