Hội Nhà báo Việt Nam khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

KTNT Chiều 22-4, nhân Hội nghị tổng kết công tác Hội và thi đua, khen thưởng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, 18 tập thể xuất sắc đã được tặng cờ thi đua, 36 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội được tặng bằng khen.

>> Hỗ trợ phóng viên tác nghiệp thuận lợi và an toàn

Năm 2015, công tác xây dựng và phát động các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các cấp Hội từng bước chuyển biến tích cực. Phong trào phát triển đều khắp các vùng miền, tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành động lực quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ những người làm báo, phấn đấu hoàn thành trọng trách của mình, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước cũng như sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

18 tập thể xuất sắc đã được tặng cờ thi đua

“Công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các cấp Hội được quan tâm đúng mức, kịp thời phát hiện những nhân tố mới. Sự điều hành sát sao, kịp thời của lãnh đạo các cấp Hội, sự hưởng ứng mạnh mẽ của hội viên, sức mạnh đoàn kết, đồng thuận trong toàn Hội được nhân lên, tạo bước chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực hoạt động của Hội”, ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ.

Tặng bằng khen cho 36 tập thể có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội

Trong năm 2015, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng 510 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, trong đó có 484 trường hợp thường xuyên và 26 trường hợp đặc cách. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đã bình xét, trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 18 tập thể, tặng Bằng khen cho 36 tập thể và 157 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào Hội. Trong năm 2015, Trung ương Hội đã tiến hành hiệp y khen thưởng tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 đơn vị, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 đơn vị. Hội Nhà báo Việt Nam cũng trao tặng 10 Bằng khen cho các đơn vị nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ các cấp.

Cũng trong năm 2015, Hội Nhà báo Việt Nam được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen.

Lại Hùng

KTNT

Ý kiến của bạn