Hội Làm vườn và TT Hà Tĩnh ứng dụng công nghệ iMetos

KTNT Ngày 15/8, tại thành phố Hà Tình, Hội Làm vườn và trang trại Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị phiên thứ 2 Ban chấp hành khóa VI và sơ kết công tác 7 tháng đầu năm.

Hội Làm vườn và trang trại (LV&TT) đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả các phong trào và đạt được những kết quả xuất sắc. Nổi bật nhất là việc xây dựng mô hình vườn mẫu, mô hình vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ. Theo đó, tiêu chí vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu xuất phát từ Hà Tĩnh đã được Trung ương chỉ đạo nhân rộng trên cả nước.
v2.jpg
Trong 7 tháng vừa qua, hội đã chỉ đạo hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ iMetos hỗ trợ xản xuất, giám sát, truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm chủ lực của xã Hương Trà (Hương Khê), Tượng Sơn (Thạch Hà) và Cẩm Yên, Cẩm Bình (Cẩm Xuyên). Trong đó, ở xã Hương Trà đã in tem sản phẩm bí xanh hữu cơ, chè VietGAP; xã Tượng Sơn đã in tem bí xanh và một số loại rau quả hữu cơ...
 
rau3.jpg

Nông dân xã Tượng Sơn, Thạch Hà thực hiện dán tem truy xuất nguồn gốc theo công nghệ iMetos.

 

Hội cũng đã xây dựng thành công mô hình vườn mẫu gắn với sản xuất 80 ha lúa hữu cơ tại thôn Hà Thanh, khu trồng rau 3,3ha thôn Sâm Lộc và 10ha thôn Bắc Bình (xã Tượng Sơn, Thạch Hà); 10ha trồng rau có gắn camera giám sát tại xã Thạch Môn (TP. Hà Tĩnh).
 
Đồng thời, Hội đã tham gia giới thiệu các sản phẩm hữu cơ truy xuất nguồn gốc tem sản phẩm bí xanh, chè VietGAP của HTX Hoàng Hà (xã Tượng Sơn, Thạch Hà); bí đao xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) tại phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm hợp tác xã do Liên minh HTX Hà Tĩnh.
 
v1.jpg
Vườn mẫu Hà Tĩnh được Trung ương đề nghị nhân rộng trên cả nước.
Theo TS. Nguyễn Xuân Tình, Chủ tịch HLV và TT Hà Tĩnh: Hiện, Hội đang xây dựng đề án thành lập Câu lạc bộ Chủ trang trại Hà Tĩnh nhằm trao đổi thông kinh tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chủ trang trại góp phần phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, hiện đại hóa.
 
Về nhiệm vụ 5 tháng cuối năm, HLV và TT đang khảo sát, lựa chọn để xây dựng một số mô hình trang trại ứng dụng công nghệ cao, liên kết thực hiện chương trình OCOP của tỉnh; hoàn thiện đề án nghiên cứu khả thi “Mô hình ứng dụng công nghệ iMetos truy xuất nguồn gốc sản phẩm hữu cơ, VietGAP”; tiếp tục khảo sát thực trạng mô hình vườn mẫu đã đạt chuẩn để nhân rộng điển hình…
 
 
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn