Hội nghị Kết nối đầu tư xúc tiến thương mại phát triển KT doanh nghiệp

KTNT Ngày 6/7/2019, tại TP. HCM đã diễn ra Hội nghị “Kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại phát triển kinh tế doanh nghiệp”. Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa trong việc thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, tạo cầu nối giúp các doanh nghiệp phát triển.

Hội nghị do trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt – Trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng các Bộ, ban ngành và doanh nghiệp trong và ngoài nước tổ chức. Hội nghị có sự hiện diện của các chuyên gia kinh tế nước ngoài, chuyên gia kinh tế của trung ương thuộc nhiều bộ ngành, các doanh nghiệp, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của nhiều địa phương. Diễn đàn tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện giao lưu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp, đơn vị nước ngoài, nhằm tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra sản phẩm đạt chuẩn chất lượng và đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế..

thuong-hieu-viet2.png

Hội nghị diễn đàn “Kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại phát triển kinh tế doanh nghiệp” đã thảo luận nhiều vấn đề được các doanh nghiệp đang quan tâm hiện nay như: Tình hình xuất khẩu của Việt Nam (giai đoạn 2015-2018), những khó khăn và vướng mắc; Những giải pháp trong việc xây dựng thương hiệu cho thị trường trong nước và Quốc tế; Tình hình biến động thị trường nông sản và giải pháp đầu ra; Chính sách đầu tư phát triển KH & CN trong sản xuất kinh doanh; Vai trò của Sở hữu Trí tuệ & những vướng mắc trong việc đăng ký; Ứng dụng Công nghệ của trong sản xuất và kinh doanh; Khởi nghiệp (Starup) những bước đi sáng tạo; Những khó khăn và thuận lợi trong việc đầu tư ứng dụng KHCN trong sản xuất và phát triển thị trường.

thuong-hieu-viet-hi.png

Đây là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa trong việc thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, tạo cầu nối giúp các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển thị trường bền vững, đồng thời biểu dương, khích lệ các doanh nghiệp đã có những sáng kiến ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh, tạo ra những sản phẩm có giá trị có hàm lượng trí tuệ cao, đảm bảo môi trường, phát triển kinh tế hội nhập.

Thanh Huyền - Khắc Niên

Ý kiến của bạn