Hội nghị lần thứ 9 BTV khoá VI: Các cấp Hội nỗ lực thực hiện nhiệm vụ

KTNT Ngày 10/10/2018, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Hội tại Hà Nội, Ban Thường vụ Hội Làm vườn Việt Nam khoá VI đã họp hội nghị lần thứ 9. GS.TS Ngô Thế Dân, Chủ tịch Trung ương Hội chủ trì hội nghị.

2.JPG
GS.TS. Ngô Thế Dân, Chủ tịch Trung ương Hội, phát biểu tại hội nghị.

 

Thay mặt lãnh đạo Hội Làm vườn Việt Nam, TS Bùi Sỹ Tiếu trình bày báo cáo tình hình hoạt động Hội 6 tháng đầu năm.

Theo đó, 5 nhiệm vụ được BCH thông qua tại hội nghị lần thứ 5 cơ bản được các cấp Hội tích cực triển khai. Công tác củng cố tổ chức Hội được gắn với các nhiệm vụ cải tạo vườn tạp, xây dựng kinh tế trang trại, sản xuất theo quy trình VietGAP, nông nghiệp hữu cơ, kết nối nông dân với doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản, xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng và triển khai các dự án về đào tạo, dạy nghề, phát triển mô hình sản xuất tốt, phong trào thi đua làm VAC giỏi... Nhờ đó, hoạt động Hội đi vào chiều sâu, được hội viên và các cấp chính quyền ủng hộ. Nhiều cấp hội được củng cố, nhiều hội viên mới được kết nạp, vai trò trung tâm trong thúc đẩy phát triển kinh tế VAC của Hội được duy trì ở tầm cao mới. Cụ thể, nhiều ý kiến của Hội về vườn mẫu trong xây dựng nông thôn mới được Chính phủ ủng hộ. Điều này tạo nên sự chuyển hướng quan trọng trong phong trào vận động phát triển kinh tế VAC thời kỳ mới gắn với xây dựng nông thôn mới.


Tuy nhiên, TS Bùi Sỹ Tiếu nhấn mạnh: Việc phối hợp với các ngành, đoàn thể khác còn hạn chế, nhất là việc chỉ đạo triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Hội và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chưa có đội ngũ chuyên món giỏi; nhiều đơn vị Hội thiếu sáng tạo trong hoạt động,... là những tồn tại trong hoạt động thời gian qua.


Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Thường vụ thống nhất 6 nhiệm vụ sau: Củng cố và phát triển tổ chức Hội, đặc biệt là hội cơ sở, tổ chức thu hội phí, phát triển dịch vụ để có nguồn thu; cải tạo vườn tạp, xây dựng mô hình kinh tế hợp tác gắn sản xuất với tiêu thụ. Áp dụng cong nghệ cao; tăng cường đào tạo tập huấn cho hội viên theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, sản xuất nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục nghiên cứu và triển khai các đề tài, dự án, chương trình đào tạo nghề; triển khai đánh giá việc thực hiện nghị quyết liên tịch các cấp; và tiếp tục vận động hội viên tham gia phong trào thi đua làm VAC giỏi; khen thưởng kịp thời gương điển hình tiên tiến làm VAC giỏi.
                                                           

P.V

Ý kiến của bạn