Hội giúp nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất

KTNT Hội Nông dân- Hội Làm vườn huyện Hưng Hà (Thái Bình) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

tặng-giấy-khen-cho-các-tập-thể-cá-nhân-có-thành-tích-xuất-sắc-năm-2017.jpg
Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.

 

Năm 2017, Hội Nông dân- Hội Làm vườn huyện đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện, tuyên truyền vận động hội viên thi đua thực hiện hiệu quả các phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Các cấp hội nông dân trong huyện đẩy mạnh các hoạt động giúp hội viên làm giàu, giảm nghèo bền vững. Tổng nguồn vốn vay hỗ trợ nông dân từ các ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quỹ hỗ trợ nông dân là 165,8 tỉ đồng cho trên 7.500 hội viên vay phát triển kinh tế. Tổ chức 315 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 29.910 lượt cán bộ hội viên tham gia với nội dung chủ yếu là kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân, lúa mùa, kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV… Tổ chức 71 buổi tham quan nghiên cứu học tập các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài huyện cho 450 hội viên nông dân tham gia. Hội Làm vườn phối hợp với Trung tâm Khuyến công- Sở Công Thương tỉnh Thái Bình mở 16 lớp tập huấn sửa chữa máy nông nghiệp cho 600 lượt cán bộ hội viên học tập. Nhờ có vốn và kiến thức, nhiều hộ nông dân đã vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống như hộ gia đình ông Bùi Đình Hiếu xã Hồng An, ông Nguyễn Văn Sự xã Hồng Minh,…

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân- Hội Làm vườn huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt được.

Trong thời gian tới, Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung 3 phong trào thi đua, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên đấu nối và sử dụng nước sạch, nước máy hợp vệ sinh để bảo vệ sức khỏe. Đồng thời thực hiện tốt việc giúp nông dân nâng cao trình độ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, tư vấn cho nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng con vật nuôi, xây dựng phát triển kinh tế gia trại- trang trại gắn với tiêu thụ sản phẩm; Làm tốt các dịch vụ hỗ trợ nông dân, phối hợp với các ngân hàng giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất và gỡ bỏ khó khăn trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho 19 tập thể, 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của hội năm 2017.

 

 

 

Thanh Điệp

Ý kiến của bạn