Hưng Thủy: Nỗ lực về đích

KTNT Sau 8 năm triển khai XDNTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) đã đạt 16/19 tiêu chí và phấn đấu trong năm 2019 hoàn thành 19/19 tiêu chí.

tr2dd.jpg
Người dân thôn Tây Giáp tham gia vệ sinh, phát quang đường làng ngõ xóm.

 

Tích cực tuyên truyền vận động

Triển khai XDNTM, Hưng Thủy xác định công tác dân vận là quan trọng, trong đó tuyên truyền, vận động là khâu then chốt, quyết định sự thành công của chương trình.

Nhờ dân chủ bàn bạc và có sự tham gia góp ý của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nên việc tổ chức thực hiện XDNTM được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Qua đó người dân cũng nhận thức được XDNTM là phục vụ cho chính mình. Chính vì vậy, người dân trong xã hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và trách nhiệm của mình, từ đó tự nguyện tham gia đóng góp ngày công, hiến đất mở đường để cùng XDNTM. 

 Đến  xã Hưng Thủy hôm nay, dễ dàng nhận thấy sự thay da đổi thịt hiện hữu trên từng đường làng, ngõ xóm. Sự thay đổi rõ nét của bức tranh nông thôn nơi đây chính là minh chứng cho sự hòa quyện của ý Đảng, lòng Dân trong thực hiện XDNTM.

Chủ tịch UBND xã Hưng Thủy Đinh Viết Màng tự tin cho biết: “Cán bộ, đảng viên và đại bộ phận người dân trong xã đều hiểu rõ XDNTM là cuộc cách mạng và là cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư đồng lòng xây dựng thôn, xã, gia đình khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất toàn diện; có nếp sống văn hóa; môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao”.

Kết quả đạt được

Đến thời điểm này, Hưng Thủy đạt 16/19 tiêu chí NTM; còn 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 5 trường học và tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất.

Nhằm thúc đẩy nhanh tiến độ, xã đã tăng cường sự chỉ đạo giám sát chất lượng các công trình đang xây dựng và lập kế hoạch quy trình XDNTM đúng thời hạn. Tranh thủ huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, nhất là giao thông nông thôn, chỉ đạo các thôn nâng cấp trục đường giao thông nông thôn, đường ngõ xóm.

Đường giao thông toàn xã có tổng chiều dài 17,5km (đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh là 13km), hiện đã bê tông hóa  6km, thời gian tới sẽ bê tông hóa phần còn lại.

Về tiêu chí trường học, 2 trường Tiểu học và THCS đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, hiện đang xây dựng Trường Mầm non, theo kế hoạch đến cuối năm công nhận đạt chuẩn.

Còn tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất,  tổ hợp tác xã đang làm thủ tục để nâng cấp lên thành hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác năm 2012.

Trong triển khai XDNTM, Hưng Thủy vẫn còn gặp một số khó khăn như: Là xã thuần nông nên giá trị ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp còn hạn chế như mương máng, đê đập, thủy lợi. Xã rất mong nhận được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và các cấp, các ngành để hoàn thiện nốt ba  tiêu chí còn lại.

Nhờ sự nỗ lực và cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân, Hưng Thủy ngày càng chuyển biến và phát triển, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới trong năm 2019.

 

 

Đức Sơn

Ý kiến của bạn