Khí thế tiến công và chiến thắng

KTNT Trong thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam đã lập nên nhiều kỳ tích hiển hách, trong đó có hai võ công “chấn động địa cầu” là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

xe-tăng-húc-đổ-cổng-dinh-độc-lập-ngày-30-4-1975.jpg
Xe tăng húc đổ dinh độc lập ngày 30/4/1975.

 

Trong thế kỷ 20, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết toàn dân tộc, ý chí kiên cường vào niềm tin chiến thắng và sự sáng tạo trên mọi lĩnh vực, dân tộc Việt Nam đã lập nên nhiều kỳ tích hiển hách, trong đó có hai võ công “chấn động địa cầu” là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Nói đó là hai võ công hiển hách bởi, với chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống Thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của Thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945; mở ra giai đoạn cách mạng mới, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Còn với chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, dân tộc ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và xóa bỏ ách thống trị thực dân mới của Đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

Năm tháng đã qua đi nhưng Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 và Chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 4 năm 1975 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc, tạo nên những ngày Tết Chiến thắng của dân tộc.

Nhiều bài học lịch sử từ hai chiến dịch tầm cỡ thế giới này đã được nhiều nhà khoa học chính trị, lịch sử quốc tế và trong nước phân tích, mổ xẻ. Nhưng có một bài học chúng ta dễ dàng nhận thấy là, bằng kỷ cương, liêm chính, hành động, trí tuệ, sáng tạo và đoàn kết, cùng những chiến thuật phù hợp (khi thì “đánh chắc, tiến chắc”; khi thì “thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo báo hơn nữa”) trên cơ sở hiểu rõ ta và biết rõ địch, Đảng ta, dân tộc ta đã làm nên những chiến công mang tầm thời đại.

Hôm nay, sau 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 44 năm chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chúng ta thấy trong hành trình những năm sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị và vẫn đang được sáng tạo áp dụng vào thực tiễn bảo vệ  chủ quyền, bảo vệ chế độ và dựng xây Tổ quốc ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Có thể nói, biểu tượng “Việt Nam anh hùng”, “Việt Nam chiến thắng” đã được các thế hệ tiếp nối viết tiếp những bản hùng ca trên mặt trận xây dựng kinh tế, xóa đói nghèo, xây dựng cuộc sống mới không chỉ ăn no, mặc ấm mà đang tiến tới ăn ngon, mặc đẹp và cao hơn nữa, là nơi mọi người đều được chăm lo, không ai bị bỏ lại phía sau.

Thực tế những năm qua, nhất là khi chúng ta thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vượt qua những khó khăn, thử thách lớn, tạo nên hình ảnh Việt Nam - Điểm hẹn Hòa Bình… Trở thành biểu tượng, nguồn cảm hứng về quá trình xây dựng sự thịnh vượng, niềm tin về sự tin cậy với xã hội an toàn, kinh tế phát triển nhanh và ổn định, đời sống người dân ngày càng được nâng cao về mọi mặt, được bạn bè quốc tế tin cậy, coi là một hình mẫu. 

Tiếp tục khẳng định ý nghĩa của các bài học lịch sử, dân tộc Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam – người lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác sẽ bắt kịp nhịp độ phát triển của thế giới khi nhập cuộc hành trình cuộc cách mạng công nghiệp mới – Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 

Ý kiến của bạn