Kinh tế trang trại góp phần nâng cao vị thế sản phẩm nông nghiệp

KTNT Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện có 1.213 trang trại đang hoạt động. Kinh tế trang trại đã từng bước đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Các trang trại chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt (chiếm 87%), còn lại là trang trại tổng hợp, chăn nuôi. Diện tích sản xuất bình quân các trang trại là khoảng 7 ha/đơn vị, doanh thu bình quân đạt 1 tỷ đồng/đơn vị/năm.

Trong những năm qua, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh phát triển khá toàn diện, tạo chuyển biến tích cực về giá trị, sản lượng hàng hóa, dần đưa sản xuất nông nghiệp từ nhỏ lẻ sang tập trung gắn với thị trường tiêu thụ.

 

Mô hình trồng măng cụt ở Trang trại Gia Ân (xã Đắk Nia - TP.Gia Nghĩa) cho thu nhập cao.
Mô hình trồng măng cụt ở Trang trại Gia Ân (xã Đắk Nia - TP.Gia Nghĩa) cho thu nhập cao.

Nhiều trang trại sản xuất cà phê, sầu riêng, bơ, măng cụt… giúp nâng cao vị thế các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Nhiều trang trại thực sự tiêu biểu, đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy kinh tế vùng, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.

Để kinh tế trang trại phát triển một cách bền vững, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế thì tỉnh cần có những giải pháp đồng bộ. Trước hết các ngành, các cấp cần thực hiện nghiêm túc các chính sách phát triển trang trại đã ban hành. Cụ thể, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để các chủ trang trại có đủ năng lực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của trang trại. Cùng với đó đẩy mạnh việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các chủ trang trại cũng như nâng cao tay nghề cho người lao động. Ngoài ra, cần giúp đỡ các trang trại tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi, trong đó tăng cường việc cho vay trung hạn, dài hạn đảm bảo đáp ứng được nhu cầu đầu tư.

 

 

Đông Quân

Ý kiến của bạn