Krông Ana (Đắc Lắc): Dân điêu đứng vì ruộng đồng ngập lụt

12.967 lượt xemÝ kiến của bạn