Krông Ana (Đắc Lắc): Dân điêu đứng vì ruộng đồng ngập lụt

24.052 lượt xemÝ kiến của bạn