Krông Ana (Đắk Lắk): Mập mờ gói thầu Dự án thu gom rác thải sinh hoạt

3.890 lượt xemÝ kiến của bạn