Krông Ana (Đắk Lắk): Mập mờ gói thầu Dự án thu gom rác thải sinh hoạt

2.956 lượt xemÝ kiến của bạn