Krông Ana (Đắk Lắk): Mập mờ gói thầu Dự án thu gom rác thải sinh hoạt

4.214 lượt xemÝ kiến của bạn