Liên Minh đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

KTNT Hôm nay (2/11), thị xã Sapa (Lào Cai) tổ chức Lễ công bố xã Liên Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Liên Minh là xã mới, sáp nhập bởi 2 xã của huyện Sa Pa trước đây (Nậm Cang và Nậm Sài) từ ngày 01/01/2020. Toàn xã có 742 hộ, 3.642 khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống. Người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp là chính.

Tại thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện XD NTM, xã Liên Minh còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức: hệ thống cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp còn chậm, trình độ nhận thức của nhân dân không đồng đều, nguồn lực đầu tư của nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu trong khi điều kiện kinh tế của các hộ gia đình còn rất khó khăn, xã Nậm Sài cũ chưa đạt tiêu chí NTM nào, xã Nậm Cang đạt tiêu chí NTM vào năm 2013.

Với xuất phát điểm thấp, tại thời điểm đầu năm 2020 xã Liên Minh mới chỉ đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 20,8%. Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đến 1 năm qua, Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân xã Liên Minh đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vươn lên đạt thêm 8 tiêu chí, duy trì vững chắc các tiêu chí đã đạt và được UBND tỉnh Lào Cai công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 

img_8003.JPG
nhiều cá nhân tập thể được nhận bằng khen vì những đóng góp cho XDNTM ở Liên Minh

 

Đến nay, xã đã cứng hóa đường giao thông hơn 15 km, đạt 100%. Kênh mương được kiên cố hóa 37km/44 km đạt tỷ lệ 84%. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động 388,5/405ha đạt 89,3%.

100% các thôn trong xã được đầu tư điện lưới, nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99,7%.  4/6 trường học và trạm y tế đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Liên Minh đã đầu tư xây dựng 1 nhà văn hóa trung tâm xã, 1 khu thể thao và 8/8 nhà văn hóa thôn; trên địa bàn xã không còn nhà tạm, dột nát, 86,3% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn.

Đặc biệt, cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã được chuyển dịch theo hướng tích cực, ngày càng phát huy được lợi thế địa phương. Nhân dân trong xã đã mạnh dạn thay đổi tư duy, cách làm trong sản xuất. Tỷ lệ sử dụng giống ngô, lúa mới đạt trung bình trên 90%, năng suất tăng 2 -3 tạ/ha so với 2011; tổng sản lượng lương thực có hạt toàn xã đạt 2.784 tấn (tăng 139 tấn so với năm 2011); tổng đàn vật nuôi 19.092 con (tăng trên 55 nghìn con so 2011). Sản xuất nông nghiệp đang chuyển dần sang sản xuất hàng hóa với các vùng sản xuất tập trung như: vùng sản xuất trồng cam, dưa hấu, nuôi cá nước lạnh; xã có 02 HTX; 01 HTX Vận Tải Nậm Cang; 01 HTX Phú Điền.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, BCĐ xã đã tập trung đẩy mạnh phát triển ngành nghề TTCN, dịch vụ để đa dạng hóa nguồn thu, tăng thu nhập cho người dân như:, Nuôi cá nước lạnh, thêu thổ cẩm, du lịch cộng đồng,…. Sản xuất phát triển đã góp phần tăng thu nhập đáng kể cho người dân, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36,2 triệu đồng/năm (tăng 27,43 triệu đồng so với 2011); tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 10,24% (giảm 55% so với năm 2011).

Đến hết năm 2019 xã có 8/8 thôn trên địa bàn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học đạt 87,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 26,93%; xã Liên Minh đã hoàn thành phổ cập giáo dục THCS và đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Vệ sinh môi trường nông thôn được đảm bảo; 92,1 % hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt; 96,3%; hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh 656/742 đạt 88,4%; xã có tổ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; 85% hộ gia đình có 3 hạng mục (nhà vệ sinh, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt) hợp vệ sinh; 88.4% hộ chăn nuôi có có chuồng trại HVS; 100% hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP; xã quy hoạch 03 điểm nghĩa trang tập trung...

Được biết, tổng nguồn lực huy động XD NTM ở Liên Minh là 121 tỷ  đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước 63 tỷ đồng, chiếm 52%; vốn tín dụng từ các ngân hàng 37 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 26,6; huy động xã hội hóa và nhân dân đóng góp 27 tỷ đồng, chiếm 22,4%.

 

Nguyên Hoa

Ý kiến của bạn