Lời căn dặn cho muôn đời

KTNT Thấm thoắt, Bác đã xa chúng ta 50 năm.

tr9-sep.jpg

Tuy Bác đi xa nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn cùng chúng ta trong suốt hành trình giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng cường quốc năm châu. Những điều đó được Bác viết nhiều, nói nhiều trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vì Dân vì Nước.

Nhưng Di chúc của Bác, trước khi Người “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê Nin và các vị cách mạng đàn anh khác”, chỉ gói gọn trong 1.000 từ đã để lại cho chúng ta những lời căn dặn cụ thể, có ý nghĩa xuyên suốt hành trình dựng xây đất nước sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, đất nước thống nhất mà Người đã khẳng định: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”.

Dù đã 50 năm nhưng suy ngẫm điều Bác khẳng định và những lời căn dặn của Bác, thấy đó là những căn dặn xuyên thời gian, có giá trị cho muôn đời sau.

Nói vậy vì: Trong Di chúc, Người căn dặn: Sau khi giành được thắng lợi, thống nhất hai miền Nam, Bắc, đất nước ta tiến hành khôi phục và phát triển kinh tế. Công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn là công việc “rất to lớn, nặng nề và phức tạp mà cũng rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”. Đó là bài học về Đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh của Nhân Dân đối với thành công của cách mạng.

Để hoàn thành nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh. Khôi phục và phát triển kinh tế, trong Di chúc Người viết: Việc cần làm trước tiên là “chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta nhất định thắng lợi”. Đó là bài học về xây dựng Đảng trong sạch, để xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Quan tâm rất mực tới con người, trong Di chúc, Người nêu rõ: “Nhân dân lao động ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh”. Đó là sự cảm thông sâu sắc của Người đối với cuộc sống và hoàn cảnh sống của đồng bào ta, đặc biệt là nông dân và đồng bào các dân tộc thiểu số.  Do đó, Người yêu cầu: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Đây là bài học về việc phải có kế hoạch chu đáo và chăm lo cho dân về mọi mặt, cả dân sinh, dân trí, dân quyền.

Đối với thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước, trong Di chúc Người dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên””. Người nhấn mạnh: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Cách mạng không thể thành công nếu không xây dựng đội ngũ kế cận, nhất là với thế hệ trẻ, rường cột tương lai của đất nước.

Trong 50 năm qua, thực hiện những căn dặn của Bác, Đảng ta, Nhân Dân ta đã từng bước giành những thắng lợi trên mọi mặt trận. Vị thế Việt Nam, vai trò Việt Nam ngày càng tăng, uy tín Việt Nam ngày càng lớn; kinh tế có bước phát triển rõ nét; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tăng lên. Việt Nam trở thành biểu tượng về sự vươn lên, được quốc tế ghi nhận.

Tuy nhiên, hành trình xây dựng nước Việt Nam Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, trở thành nước công nghiệp phát triển vẫn còn nhiều, rất nhiều khó khăn mà như Bác viết trong Di chúc là công việc rất to lớn, nặng nề và phức tạp, là cuộc chiến đấu khổng lồ. Tuy vậy, nếu làm tốt những điều Bác căn dặn: đoàn kết và thống nhất, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tất cả vì lợi ích nhân dân, làm việc có kế hoạch cụ thể, chăm lo thế hệ tương lai,… chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Đó là điều chắc chắn.

 

 

 

Hiền Anh 

Ý kiến của bạn