Lúa có màu “socola” vì nhiễm than

4.390 lượt xem


Tác giả: Anh Vũ

Ý kiến của bạnLàm nông nghiệp sạch ở Buôn Đôn

Làm nông nghiệp sạch ở Buôn Đôn