Mở rộng cơ hội mua NƠXH cho các đối tượng thu nhập thấp

KTNT Dự kiến năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) sẽ bố trí trên 1.300 tỷ đồng cho vay Chương trình nhà ở xã hội (NƠXH) theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam đã chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn một số nội dung về nguồn vốn, lãi suất, chính sách ưu đãi của chương trình cho vay này.

 

5t.JPG
Ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam.
 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về mức lãi suất cho vay NƠXH năm 2019 là 4,8%. Theo ông, dựa trên cơ sở nào để đưa ra mức lãi suất này?

Từ ngày 01/4/2019, mức lãi suất cho vay ưu đãi của NHCSXH áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2019 để mua, thuê mua NƠXH; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH là 4,8%/năm.

Thực tế người vay bao giờ cũng muốn vay với lãi suất thấp. Với các chương trình cho vay ưu đãi của NHCSXH nói chung và chương trình cho vay NƠXH nói riêng, lãi suất thấp quá thì ngân sách Nhà nước phải bù lỗ nhiều. Khi bù lỗ nhiều cũng gây áp lực ngược lại ngân sách và nguồn vốn bố trí cho vay có thể sẽ thấp đi và ít người được vay. Cho vay NƠXH là chương trình cho vay dài, Chính phủ cũng đã phê duyệt khung lãi suất cho vay NƠXH tại NHCSXH đến hết năm 2020 tối đa không vượt quá lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để cho vay NƠXH theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

Hiện nay, lãi suất của các tổ chức tín dụng có tham gia cho vay NƠXH do Nhà nước chỉ định là 5%/năm nên NHCSXH tính toán đề xuất các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mức lãi suất cho vay năm 2019 là 4,8%/năm. Lãi suất cho vay NƠXH được Chính phủ ban hành theo từng năm. Nhìn tổng thể, NHCSXH cho rằng lãi suất cho vay trong năm nay ở mức như vậy là hợp lý.

Người nghèo, người thu nhập thấp có nhu cầu mua, thuê mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở thì nhận được ưu đãi nào khi vay vốn NHCSXH, thưa ông?

Ưu đãi đầu tiên là, nếu thuộc đối tượng vay vốn khi vay chương trình này, người vay được hưởng ưu đãi về lãi suất cho vay thấp hơn cho vay NƠXH của các ngân hàng thương mại.

Thứ hai, thời gian vay tối thiểu 16 năm và tối đa khoảng 25 năm, qua đó người dân có điều kiện tiết kiệm để trả nợ. Ví dụ, so sánh với trường hợp phải đi thuê nhà để ở, khi vay vốn chương trình này thì cũng số tiền tiền bỏ ra để trả tiền thuê nhà hàng tháng, họ sẽ dùng số tiền này để trả nợ gốc và nợ lãi cho ngân hàng, sau 16 - 25 năm căn nhà đó là của họ; còn nếu thuê thì vẫn là nhà thuê.

Thứ ba, người vay nhận được ưu đãi từ cách thức phục vụ của NHCSXH. Chính sách được công khai, nhận được sự hướng dẫn, giám sát của hội, đoàn thể chính quyền địa phương trong việc vay vốn và không mất chi phí khi đi xác nhận tại địa phương. Trường hợp gặp rủi ro sẽ được xử lý theo quy định hiện hành như đối với các đối tượng chính sách khác.

So với các chương trình tín dụng cho vay nhà ở mà ngân hàng từng triển khai thì Chương trình cho vay NƠXH lần này có những điểm gì khác biệt, thưa ông?

NHCSXH đã từng triển khai các chương trình tín dụng liên quan đến nhà ở như Chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở (giai đoạn 1 theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, giai đoạn 2 theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg), cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long, cho vay hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Điểm khác cơ bản là, cho vay NƠXH theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP không phải là một gói tín dụng mà đây là một chương trình dài, nguồn vốn không hạn định, hằng năm Chính phủ cân đối ngân sách để bố trí vốn sang NHCSXH thực hiện cho vay.

Chương trình cho vay này còn thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước về thực hiện đảm bảo các tiêu chí nhà ở trong công tác bảo đảm an sinh xã hội. Chúng tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, chương trình cho vay NƠXH sẽ trở thành một trong những trụ cột trong các chính sách an sinh xã hội.

Giống các chương trình tín dụng khác, lo ngại về rủi ro là khó tránh. Ông có thể cho biết, NHCSXH có lường trước và có giải pháp gì?

Hoạt động tín dụng luôn kèm rủi ro, chúng tôi cũng đã lường trước và trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động hàng kỳ nhằm bảo toàn nguồn vốn của Chính phủ. Hiện nay, nợ quá hạn thực hiện các chương trình cho vay của toàn hệ thống NHCSXH chỉ chiếm 0,42% tổng dư nợ.

Đối với cho vay NƠXH, chúng tôi cũng trích lập dự phòng. Nếu người vay gặp rủi ro, chúng tôi sẽ căn cứ mức độ rủi ro để xử lý công khai theo đúng quy định.

Quy trình kiểm soát cho vay NƠXH được thực hiện như thế nào để nguồn vốn đến đúng đối tượng sử dụng, thưa ông?

Hiện nay, NHCSXH có quy trình, thủ tục cho vay rõ ràng, bình xét cho vay từ dưới cơ sở, đảm bảo dân chủ, công khai thông qua chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, hệ thống Tổ tiết kiệm và vay vốn, Trưởng thôn để chuyển tải vốn tín dụng chính sách đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng.

Với trường hợp vay vốn để xây mới, cải tạo hoặc sửa chữa nhà, trước mỗi lần giải ngân theo tiến độ công trình, chúng tôi đều tiến hành kiểm tra và nghiệm thu. Với cho vay để mua, thuê mua NƠXH, chúng tôi ký hợp đồng 3 bên với chủ đầu tư và người vay vốn để bản đảm trách nhiệm các bên. Trong 5 năm, căn hộ đó không được bán sang nhượng, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng và đối tượng sử dụng đúng mục đích. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra thực tế và khắc phục ngay một số lỗi cơ bản liên quan đến giấy tờ, chữ ký đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho người vay vốn.

Xin cảm ơn ông!

 

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, trong giai đoạn đến năm 2020, tổng nhu cầu nguồn vốn cho Chương trình NƠXH khoảng 18.000 tỷ đồng, nhưng hiện nay nguồn vốn mới bố trí được hơn 2.000 tỷ đồng.

Năm 2018, NHCSXH giải ngân gần 1.000 tỷ đồng. Dự kiến năm 2019, Chính phủ bố trí nguồn vốn 663 tỷ đồng, NHCSXH huy động đối ứng thêm một nửa nữa là có tổng nguồn vốn 1.326 tỷ đồng cho Chương trình NƠXH.

 

 

 

 

Thanh Tâm (thực hiện)

Ý kiến của bạn