Năm 2020, Đắk Nông sẽ có 24 xã đạt chuẩn NTM

KTNT Từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp, kinh tế - xã hội còn khó khăn. Sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn của tỉnh Đắk Nông đã có bước chuyển mình rõ rệt.

Sáng nay 01/10, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020.

Đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 13,44 tiêu chí NTM, tăng 10,34 tiêu chí so với năm 2011. Toàn tỉnh có 16/61 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM (chiếm 26,23%), tăng 16 xã so với năm 2011. Năm 2011, toàn tỉnh có 46 xã đạt dưới 5 tiêu chí NTM nhưng đến nay đã không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

10 năm qua, tỉnh Đắk Nông đã huy động được gần 92.000 tỷ đồng phục vụ xây dựng NTM. Trong đó, vốn Nhà nước đầu tư trực tiếp cho chương trình là hơn 591 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 440 tỷ đồng, ngân sách địa phương 150 tỷ đồng) chiếm 0,64%. Còn lại, hơn 91.000 tỷ đồng đều cho các địa phương, ngành chức năng linh động lồng ghép hoặc huy động tổ chức, doanh nghiệp, người dân hỗ trợ, đóng góp. Đặc biệt, người dân trong toàn tỉnh đã đóng góp tổng cộng trên 2.113 tỷ đồng (chiếm 2,3%, trong tổng số vốn) để xây dựng NTM. Nhiều địa phương đã huy động được sự đóng góp của Nhân dân bằng tiền, tài sản, ngày công với giá trị rất lớn để hoàn thành các tiêu chí NTM khác nhau.

 

Ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh  Đắk Nông đánh giá cao những kết quả  đạt được sau 10 năm xây dựng NTM.
Ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đánh giá cao những kết quả mà tỉnh nhà đạt được sau 10 năm xây dựng NTM.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn  Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đánh giá cao kết quả mà tỉnh đạt được trong 10 năm qua. Ông Bốn cho biết: “Tại Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM khu vực miền Trung và Tây nguyên, Đắk Nông được Chính phủ đánh giá là một trong các tỉnh về đích trước mục tiêu. Với đà này, nếu tính kết quả của năm 2019, 2020 chúng ta sẽ vượt xa chỉ tiêu mà TW giao cho tỉnh. Theo dự kiến, đến 2020, Đắk Nông sẽ có 24 xã đạt chuẩn NTM”.

 

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Để thực hiện phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025”, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh: “Quan điểm chỉ đạo chung của tỉnh là phát triển đồng bộ hạ tầng nông thôn, coi trọng các tiêu chí nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần cho người dân. Đồng thời, các địa phương phải tiếp tục nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu NTM làm sao đảm bảo tính bền vững của chương trình. Đối với các tiêu chí dễ biến động cần có giải pháp cụ thể để tiếp tục hoàn thiện nhằm đảm bảo tính bền vững khi đạt chuẩn NTM”.

 

 

Trần Luật

Ý kiến của bạn