Năm 2025, thu nhập của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần

KTNT Năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương, cho biết: Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, khu vực nông thôn nước ta đã có những chuyển biến rõ nét trên hầu hết mọi lĩnh vực phát triển, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống của nông dân.

Thực hiện Nghị quyết 25, Chính phủ, các bộ, ngành đang khẩn trương triển khai các nội dung của Nghị quyết. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25; Báo cáo khả thi của Chương trình; Bộ tiêu chí quốc gia về NTM các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu), đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng miền; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện 6 chương trình chuyên đề để triển khai thực hiện, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý IV/2021.

“Đến thời điểm này, nhiều tỉnh đã chủ động xây dựng và phê duyệt Nghị quyết để triển khai thực hiện Chương trình, kiện toàn Ban Chỉ đạo và bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện nhằm giảm tối đa sự gián đoạn, ngắt quãng do hoàn thiện cơ chế, chính sách cho giai đoạn tới”,  ông Nguyễn Minh Tiến thông tin.

 

images3037107_1.jpg
Mục tiêu đến năm 2025 thu nhập của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Trong ảnh: Gia đình ông Nguyễn Đắc Doãn thôn 6, xã Thành An (thị xã An Khê - Gia Lai) phát triển mô hình vườn - ao - chuồng cho thu nhập cao. Ảnh: Mộc Trà.

 

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 25/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020;

Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; Phấn đấu cả nước có ít nhất 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; Phấn đấu 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí NTM do UBND cấp tỉnh quy định...

Theo Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, đến tháng 10/2021, cả nước có 5.360/8.233 xã (chiếm 65,1%) đạt chuẩn NTM, tăng 17 xã so với tháng 9/2021, trong đó, có 468 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (tăng 72 xã so với tháng 9/2021) và 43 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 16,7 tiêu chí/xã.

Có 201 đơn vị cấp huyện thuộc 53 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 3 huyện so với tháng 9/2021, chiếm khoảng 30,3% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước. Có 12 tỉnh đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 4 tỉnh Nam Định, Đồng Nai, Hưng Yên và Hà Nam đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.                  

 

    P.V

Ý kiến của bạn