Nghệ An: Bờ kè ven sông Lam tan hoang sau lũ

17.908 lượt xemÝ kiến của bạn