Nghệ An được cấp gần 67 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất

KTNT Chiều 24/4, UBND tỉnh Nghệ An đã họp để triển khai kế hoạch năm 2018 đối với nguồn kinh phí sự nghiệp các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020.

img_20180424_215055.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2017, UBND tỉnh đã có quyết định giao chỉ tiêu, kế hoạch phân bổ chi tiết cho 4 huyện, thị xã có xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Hoàng Mai. Đồng thời, giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện. Việc hỗ trợ chủ yếu tập trung vào cây, con như: Hỗ trợ bê giống, lợn giống, cây dược liệu, giống chanh leo, thức ăn chăn nuôi, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất... với tổng nguồn vốn cấp cho các dự án hỗ trợ và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia là gần 88 tỷ đồng. Nhìn chung các địa phương đã cơ bản thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao. Chất lượng giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo theo quy định.


Trên cơ sở tổng nguồn vốn được cấp gần 67 tỷ đồng từ các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia trong năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các đơn vị, địa phương xây dựng phương án để trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, nguồn kinh phí chủ yếu dành để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất theo 2 chương trình 135 trên 31 tỷ đồng và chương trình 30a gần 36 tỷ đồng.

anh-1-1.jpg
Nhiều hộ nông dân đã vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn hỗ trợ

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương sau khi được tỉnh phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí, ngành nông nghiệp phối hợp với các huyện sớm triển khai thực hiện; Qua đó, nhằm giúp người nghèo có phương tiện sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

 

 

Huyền Trang v

Ý kiến của bạn