Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu,… có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017

KTNT Ngày 30/12/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Theo đó, tăng mức thu án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch, án phí hành chính sơ thẩm,  án phí hành chính phúc thẩm; cụ thể như sau:

- Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động không có giá ngạch mức thu là 300.000 đồng (tăng 100.000 đồng so với quy định cũ).

- Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại không có giá ngạch mức thu là 3.000.000 đồng (tăng 1.000.000 đồng).

- Đối với án phí hành chính sơ thẩm và án phí hành chính phúc thẩm mức thu đều là 300.000 đồng (tăng 100.000 đồng).

- Đối với án phí dân sự phúc thẩm, tăng án phí vụ tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động từ 200.000 đồng lên 300.000 đồng.

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017./.

KTNT

Ý kiến của bạn