Nghi Xuân phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa

KTNT Mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, điển hình về văn hóa được Đảng bộ và nhân dân Nghi Xuân (Hà Tĩnh) quyết tâm hoàn thành trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của Nghi Xuân đạt 10,32%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: công nghiệp - xây dựng chiếm 51%; thương mại - dịch vụ 33,77%; nông - lâm - thủy sản 15,23%.
 
nx8.JPG

Sản phẩm dưa lưới trong nhà màng tại HTX Nga Hải, xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân) đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

 

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 43 triệu đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2015. Thu ngân sách năm 2019 đạt 529 tỷ đồng, tăng 289% so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 9.847 tỷ đồng, tăng 61,42% so với giai đoạn 2010 – 2015; tỷ lệ hộ nghèo từ 11,95% (năm 2015) giảm còn 3,68% (năm 2019)...
 
Nghi Xuân cũng tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Các mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa được nhân rộng, liên kết trong sản xuất được hình thành. Toàn huyện hiện có 135 mô hình sản xuất hiệu quả, doanh thu từ 500 triệu đồng trở lên, trong đó có 42 mô hình doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm. Tại các xã Xuân Hải, Xuân Viên, Xuân Mỹ xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao sản xuất trong nhà lưới. Nhiều sản phẩm chế biến đã trở thành sản phẩm OCOP như: nước mắm Lạch Kèn, cu đơ Quỳnh Hội, dưa lưới Nga Hải…
 
Phát triển đô thị có nhiều chuyển biến rõ nét. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị Nghi Xuân theo tiêu chuẩn đô thị loại IV đạt 43/52 tiêu chí; số điểm đánh giá theo tiêu chuẩn đô thị loại IV đạt 70,98/100 điểm.
 
Đến nay, Nghi Xuân đã có 80 dự án được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký lên đến 4.328 tỷ đồng; 32 dự án được UBND huyện phê duyệt chủ trương với tổng số vốn đăng ký 143 tỷ đồng. Nhờ vậy, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 9.847 tỷ đồng, tăng 3.747 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ.
 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh đạt được những kết quả nổi bật. Năm 2018, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh - trước thời hạn 2 năm so với kế hoạch. Năm 2019, có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện đã hoàn thành Đề án huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Đại hội xác định chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Nghi Xuân đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh”.
 
nx9.jpg
Lấy văn hóa truyền thống làm điểm nhấn tăng tốc, Nghi Xuân có nhiều thế mạnh để trở thành huyện văn hóa kiểu mẫu của cả nước.
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghi Xuân tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, các giá trị văn hóa.
 
Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ; quyết tâm xây dựng Nghi Xuân trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh.
 
Đại hội đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 10 - 12%; tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 700 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2020 - 2025 đạt trên 18.000 tỷ đồng.
 
Thu nhập bình quân 65 - 70 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm từ 1 - 1,5%; triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...
 
nx10.JPG
 
Đại hội cũng đã đề ra 3 mũi đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản cho nhiệm kỳ mới: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp tập trung. Bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị di sản văn hóa gắn với đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ; Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. ..
 
nx.jpg
Ông Phan Tấn Linh tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2020 -2025.
nx6.jpg

BCH Đảng bộ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khóa XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu đã bầu 36 đồng chí huyện ủy viên vào BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Phan Tấn Linh tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100 %.
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn