Nhiều dấu hiệu sai phạm tại ĐH Thái Nguyên: Tuyển sinh vượt chỉ tiêu?

KTNT Ngành Kế toán (Đại học Kinh tế và QTKD) tuyển sinh vượt 137,3% so với chỉ tiêu năm 2018; ngành Thông tin - Thư viện (Đại học Khoa học) không có giảng viên trình độ tiến sĩ đúng ngành là 2 bằng chứng về nhiều dấu hiệu sai phạm tại Đại học Thái Nguyên.

1-4-2019-th-1.jpg

 Thêm nhiều sai phạm tại Đại học Thái Nguyên. Ảnh: ĐHTN

 

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu 137,3%

Theo thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Kinh tế và Quản trị kinh doanh, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 1.500 sinh viên, trong đó, ngành kế toán tuyển sinh 380 chỉ tiêu.

Tuy nhiên, trong văn bản Đại học Thái Nguyên cung cấp cho Báo Kinh tế nông thôn, số sinh viên trúng tuyển ngành kế toán lên tới 522 sinh viên, chia làm 8 lớp gồm: kế toán 1 là 67 SV; kế toán 2 là 66 SV; kế toán 3 là 63 SV; kế toán 4 là 64 SV; kế toán 5 là 65 SV; kế toán 6 là 64 SV; kế toán 7 là 66 SV; kế toán 8 là 67 SV.

6.png

 Năm 2018, Trường Kinh tế và Quản trị kinh doanh tuyển sinh 380 chỉ tiêu ngành kế toán, nhưng thực tế trường này tuyển tới 522 chỉ tiêu, vượt 137,3%, tương đương 142 sinh viên nằm ngoài chỉ tiêu tuyển sinh. 

 

Như vậy, chỉ tiêu tuyển sinh ngành kế toán năm 2018 của Trường Kinh tế và Quản trị kinh doanh là 380 chỉ tiêu nhưng trường này tuyển tới 522 chỉ tiêu, vượt 137,3%, tương đương 142 sinh viên nằm ngoài chỉ tiêu tuyển sinh.

Qua đây cho thấy, Đại học Thái Nguyên đã vi phạm khoản 3, Điều 7 Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo khoản 3, Điều 7, Trường Kinh tế và Quản trị kinh doanh được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo cam kết về chất lượng của chương trình đào tạo và nhu cầu xã hội đối với ngành tuyển sinh, nhưng không vượt quá 120% chỉ tiêu đào tạo của năm trước liền kề (tức chỉ tiêu năm 2017).

anh-trường.png

Tuyển sinh ngành kế toán năm 2018 của Trường Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã vi phạm khoản 3, Điều 7 Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GD&ĐT

Năm 2017, ngành kế toán trường này tuyển sinh 380 chỉ tiêu. Theo Thông tư 06, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 không vượt quá 120% chỉ tiêu năm 2017, tương đương 456 chỉ tiêu.

Thế nhưng trên thực tế năm 2018, Trường Kinh tế và Quản trị kinh doanh tuyển sinh ngành kế toán lên tới 522 sinh viên, vượt 137,3% so với chỉ tiêu tuyển sinh đề ra ban đầu và vượt 17,3% so với quy định cho phép là vi phạm Thông tư 06.

Điều 13, Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GD&ĐT nó rõ, Cơ sở giáo dục vi phạm quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, về thực hiện tuyển sinh thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị áp dụng xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

Cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính theo quy định pháp luật hiện hành.

Nối tiếp sai phạm về mở ngành đào tạo?

Theo giới thiệu của Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), ngành Thông tin - Thư viện thuộc Khoa Khoa học cơ bản đến nay đào tạo được 6 khóa với một chuyên ngành là Thư viện - Thiết bị trường học.

Trong năm 2018 (thời gian này bà Lê Thị Thanh Nhàn giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, hiện là Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ - Bộ GD&ĐT), Trường Đại học Khoa học mở thêm chuyên ngành Thư viện - Quản lý văn thư.

Trường Đại học Khoa học khẳng định, so với các trường đại học đã và đang đào tạo ngành Thông tin - Thư viện trên cả nước, có thể khẳng định, Đại học Khoa học là ngôi trường duy nhất đào tạo cả 2 chuyên ngành trên.

thu-viên.png
Năm 2018, Trường Đại học Khoa học mở thêm chuyên ngành Thư viện - Quản lý văn thư
 

Như vậy, ngành Thông tin - Thư viện ban đầu chỉ có chuyên ngành Thư viện - Thiết bị trường học. Năm 2018, Trường Đại học Khoa học mở thêm chuyên ngành Thư viện - Quản lý văn thư.

Tuy nhiên, trong biểu mẫu 20 công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Khoa học ký ngày 19/3/2019, cho thấy, ngành Thông tin - Thư viện có 8 giảng viên nhưng không có giảng viên nào có trình độ tiến sĩ và 03 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký.

Khi mở ngành Thông tin - Thư viện Trường Đại học khoa học không có 1 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 03 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký đã vi phạm khoản 1, Điều 2, Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT (nay là Thông tư 22/2017/TT-BGDÐT). 

thông-tin.png
Trong đề án tuyển sinh của Đại học Thái Nguyên năm 2018 có thêm ngành Thông tin -  thư viện, trong khi năm 2017 không có ngành này. 

Như vậy, tính đến thời điểm này, Đại học Thái Nguyên có 3 ngành vi phạm khoản 1, Điều 2, Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT (nay là Thông tư 22/2017/TT-BGDÐT). Ba ngành gồm: ngành Thông tin - Thư viện; ngành Luật (Trường Đại học khoa); ngành Quản trị văn phòng (Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông).

Đề nghị Bộ GD&ĐT sớm vào cuộc xem xét các dấu hiệu vi phạm nói trên của Đại học Thái Nguyên.

 Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn