Những điểm nhấn xây tương lai

KTNT Ngày 21/10 vừa qua, trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Chính phủ.

nxp5.jpg

Theo đó, nhiều điểm nhấn tích cực của năm 2019 được nêu rất rõ.

Điểm nhấn thứ nhất, trong năm qua, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đưa ra định hướng, giải pháp tạo động lực phát triển các ngành, lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Nhiều địa phương chủ động tổ chức các diễn đàn, hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, dịch vụ; nhận diện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phát huy tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Điểm nhấn thứ hai, cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, đổi mới cách nghĩ, cách làm, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách phát sinh.

Điểm nhấn thứ ba, chúng ta đã triển khai quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát hiện và xử lý nhiều sai phạm, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân.

Điểm nhấn thứ tư,  Đảng và Nhà nước ta nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ chúng ta không bao giờ nhân nhượng; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Điểm nhấn thứ năm, năm 2019, năm thứ 2 liên tiếp chúng ta đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu đề ra trong khi vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát tốt, các cân đối lớn của nền kinh tế được củng cố, mở rộng. Đời sống của nhân dân trên mọi miền đất nước đều chuyển biến rõ nét. Thế và lực của ta không ngừng được củng cố; uy tín quốc tế được nâng lên.

Điểm nhấn thứ sáu, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo và ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên của toàn Đảng, toàn Dân và toàn quân ta được thể hiện rõ nét qua nhận xét, đánh giá, xếp hạng của các tổ chức quốc tế uy tín và nhiều quốc gia, đối tác: Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng trong khu vực, toàn cầu. Nước ta được xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư năm 2019, tăng 15 bậc so với năm 2018. Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá năng lực cạnh canh của Việt Nam cải thiện vượt bậc trên cả 3 trụ cột thể chế, cơ sở hạ tầng và kỹ năng, xếp thứ 67/141 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 10 bậc so với năm 2018.

Điểm nhấn thứ bảy, trong điều kiện thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế biến động mạnh, chúng ta vẫn duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dưới 3%, thấp hơn mục tiêu đề ra. Thị trường tài chính, tiền tệ và tỷ giá được điều hành chủ động, linh hoạt và duy trì ổn định phù hợp; dự trữ ngoại hối đạt khoảng 73 tỷ USD. Hệ số tín nhiệm quốc gia được nâng hạng từ BB- lên BB với triển vọng “tích cực”.

Điểm nhấn thứ tám, huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư tư nhân với nhiều dự án lớn được triển khai mạnh mẽ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước khoảng 33,8% GDP; tỷ trọng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước tăng lên 45,3%, theo đúng định hướng tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội.

Điếm nhấn thứ chín, sản xuất công nghiệp tăng mạnh; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng kinh tế. Khu vực nông nghiệp phát triển ổn định; xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều nhà máy chế biến lớn; xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 41 tỷ USD. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, đến cuối năm có khoảng 53 - 54% số xã và 110 huyện đạt chuẩn, hoàn thành trước thời hạn gần 2 năm.

Với những điểm nhấn tích cực nêu trên, tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội và Nhân dân, Chính phủ chỉ đạo sáng tạo, linh hoạt, cụ thể, quyết liệt, sát thực tế, các cấp, các ngành phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, dám nghĩ, dám làm cùng ý chí tự cường, khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, chúng ta sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, tạo nền tảng vững chắc để đất nước tự tin, vững bước tiến vào giai đoạn mới - hoàn thành mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại vào năm 2045.                   

 

Hiền Trang

Ý kiến của bạn