Phan Thiết - Bình Thuận: Thu hồi đất 10 năm vẫn chưa đền bù

4.021 lượt xem


Tác giả: Thanh Hòa - Khắc Niên

Ý kiến của bạn