Phương Liễu chuyển mình

KTNT Nhìn lại chặng đường hơn 5 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phương Liễu (Quế Võ - Bắc Ninh) có quyền tự hào với những thành tựu đã đạt được. Việc hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM trong năm 2015 cho thấy những nỗ lực lớn lao, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và nhân dân để tạo nên sự thay đổi toàn diện.

Xã Phương Liễu ngày càng đổi mới.

Phát huy thế mạnh của địa phương nằm trong khu công nghiệp, xã Phương Liễu tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 11,13%; tổng thu nhập đạt 223,3 tỷ đồng, tăng 22,52 tỷ đồng so với năm 2014, trong đó, giá trị dịch vụ thương mại đạt 119,56 tỷ đồng, nông nghiệp 36,49 tỷ đồng (giảm 6,5%), tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 67,43 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 30,2 triệu đồng/người.

Kinh tế - xã hội phát triển là điều kiện thuận lợi để Phương Liễu triển khai tốt chương trình XDNTM. Ông Nguyễn Hải Trưng, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Cùng với nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện, những năm qua, Phương Liễu đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, XDNTM, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Ngay từ khi bắt tay thực hiện đề án XDNTM, xã đã tuyên truyền rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình để nhân dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình, để bà con thấy XDNTM là để phục vụ nhu cầu lợi ích của chính họ”.

Với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, công tác tuyên truyền được chú trọng ngay từ đầu, giúp nâng cao tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Điểm nổi bật trong phong trào XDNTM ở Phương Liễu là việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hạ tầng phục vụ sản xuất được triển khai đồng bộ. Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn được người dân hưởng ứng tích cực, đã có nhiều gia đình hiến đất, hiến công sức để thực hiện XDNTM. Đến nay, 100% đường trục xã, đường trục thôn; 85% đường giao thông nội đồng ở Phương Liễu đã được cứng hóa, đảm bảo cho xe cơ giới đi lại thuận tiện.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục và đào tạo được quan tâm đặc biệt, xã tiếp tục được công nhận xã có phong trào giáo dục toàn diện. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, bổ túc, học nghề đạt 100%, cơ sở vật chất trường lớp được kiên cố hóa, 100% giáo viên cả 3 cấp học được chuẩn hóa. Cô giáo Nguyễn Thị Mười, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Liễu, tâm sự: “Từ khi có chương trình XDNTM nhà trường được quan tâm, đầu tư xây mới 8 phòng học, làm mới sân trường, xây dựng công trình vệ sinh, cổng trường, hiện đang thi công phía sân đằng sau, giúp trường ngày càng khang trang, sạch đẹp, phục vụ tốt nhu cầu học tập của con em địa phương”.

Ngoài ra, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa được nhân dân hưởng ứng nên cả 4/4 làng đều được công nhận là Làng văn hóa. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế đạt 71%. Vấn đề lao động việc làm được quan tâm chỉ đạo, đa phần lao động nữ trẻ được tuyển dụng vào làm ở các công ty, xí nghiệp đóng tại khu công nghiệp trên địa bàn. Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực, rác thải sinh hoạt được thu gom, chuyển về bãi chứa kịp thời. Tỷ lệ  hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tiến tới năm 2017 có 90% số hộ dân được sử dụng nước sạch…

Để có kinh phí thực hiện các tiêu chí NTM, ngoài nguồn vốn từ Trung ương, vốn dự án, ngân sách địa phương, xã còn thực hiện tốt công tác huy động sức dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch từ khâu dự toán, thi công đến quyết toán công trình. Quan điểm của xã là  tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau và huy động mọi nguồn lực. 

Nhìn lại chặng đường đã qua, người dân xã Phương Liễu có quyền tự hào về sự thay đổi của quê hương. Với sức mạnh được nhân lên từ thế mạnh địa phương, truyền thống đoàn kết, sự đồng thuận của nhân dân, những kết quả đạt được trong 5 năm qua có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là sự kết tinh của “ý Đảng, lòng dân”. Đây chính là cơ sở, tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phương Liễu tiếp tục vươn lên, để thực sự là xã NTM điển hình của huyện và tỉnh, tiến tới là đô thị trong tương lai.

Trong 5 năm XDNTM, Phương Liễu đã huy động được 34,255 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó vốn Trung ương và tỉnh là 16,517 tỷ đồng, vốn huyện 8,042 tỷ đồng, vốn ngân sách xã 1,985 tỷ đồng, nguồn vốn nhân dân tự nguyện đóng góp 5,55 tỷ đồng, vốn hỗ trợ của các doanh nghiệp 2,130 tỷ đồng.

Đức Sơn

 

KTNT

Ý kiến của bạn