PVN: Tăng trưởng ấn tượng nhờ nâng cao quản trị doanh nghiệp

KTNT Mặc dù giá dầu thô liên tục biến động và không thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, tuy nhiên với việc không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản trị, về cơ bản, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã hoàn thành mục tiêu.

gian-bk-20-mỏ-bạch-hổ.jpg
 
Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của PVN đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra như: hoàn thành và gia tăng  trữ lượng dầu khí năm 2019; Công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí triển khai theo kế hoạch; Sản xuất điện tháng 10 ước đạt 2,09 tỷ kWh, vượt 9,6% kế hoạch tháng 10, lũy kế 10 tháng ước đạt 18,55 tỷ kWh, vượt 5,1% kế hoạch 10 tháng và bằng 85,9% kế hoạch năm;
 
Sản xuất đạm tháng 10 ước đạt 144,27 nghìn tấn, vượt 1,3% kế hoạch tháng 10,  lũy kế 10 tháng ước đạt 1,261 triệu tấn, vượt 8,1% kế hoạch 10 tháng và bằng 87,2% kế hoạch năm; Sản xuất xăng dầu tháng 10 ước đạt 0,896 triệu tấn, vượt 3,9% kế hoạch tháng 10, lũy kế 10 tháng ước đạt 9,9 triệu tấn, vượt 5,5% kế hoạch 10 tháng và bằng 87,2% kế hoạch năm.

khai-thac-dau-khi-tai-mo-bach-ho.jpg Khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu tài chính của PVN 10 tháng đã qua của năm 2019 (tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể:
 
Tổng doanh thu toàn Tập đoàn tháng 10 ước đạt 61,13 nghìn tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 627,74 nghìn tỷ đồng, vượt 10,4% kế hoạch 10 tháng và vượt 2,5% kế hoạch năm; về đích sớm kế hoạch cả năm 2019 trước 2 tháng.
 
Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn tháng 10 ước đạt 8,15 nghìn tỷ đồng, vượt 5,9% kế hoạch tháng 10, lũy kế 10 tháng ước đạt 86,42 nghìn tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch 10 tháng và về đích sớm kế hoạch cả năm 2019 trước 2 tháng.
Lợi nhuận về đích sớm kế hoạch cả năm 2019 trước 2 tháng.
 
 
nha-may-xử-ly-khi-dinh-co.jpg
Nhà máy xử lý

 

Lê Nguyễn

Ý kiến của bạn