Quảng Nam: Chính quyền xã cố ý làm sai để dân chiếm đoạt nhà đất.

11.089 lượt xem


Tác giả: Danh Tạo, Khắc Niên

Ý kiến của bạnTân Châu, Tây Ninh: Bản tuyên án kỳ lạ

Tân Châu, Tây Ninh: Bản tuyên án kỳ lạ