Quảng Nam: Khai mạc lễ hội văn hóa, thể thao các huyện miền núi

KTNT Quảng Nam đã khai mạc Lễ hội văn hóa, thể thao các huyện miền núi lần thứ XIX năm 2018 với sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên là đồng bào các dân tộc đến từ các huyện miền núi trong tỉnh.

Tối 21/7, tại sân vận động huyện Nam Giang, UBND tỉnh Quảng Nam đã khai mạc Lễ hội văn hóa, thể thao các huyện miền núi lần thứ XIX năm 2018 với sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên là đồng bào các dân tộc đến từ các huyện miền núi trong tỉnh.
Khai mạc lễ hội văn hóa, thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.
Khai mạc lễ hội văn hóa, thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.

 

Lễ hội VH - TT các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX năm 2018 có 16 nội dung thi đấu gồm: Nghệ thuật quần chúng, biểu diễn thời trang, trình diễn các nghề thủ công, các loại nhạc cụ và văn hóa ẩm thực truyền thống các dân tộc. Các môn thể dục thể thao gồm: Bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, bắn ná, việt dã và leo núi.
 
Lễ hội VH - TT các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần này có sự kết hợp các hoạt động rèn luyện đội ngũ, thể dục thể thao, sức khoẻ của các lực lượng công an, quân sự, thanh niên với các hoạt động trình diễn văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc.
 
Vận động viên khối công an thi đấu các nội dung gồm: Bắn súng và chiến sĩ khỏe; vận động viên khối quân sự tham gia thi đấu các môn bắn súng và 3 môn quân sự phối hợp.
 
Lễ hội VH - TT các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX năm 2018 là sự kiện văn hoá, thể thao tiêu biểu ở khu vực miền núi, là dịp hội tụ, giao lưu những giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc nhất của đồng bào các dân tộc, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của các địa phương miền núi đến du khách.
 
Lễ hội còn có ý nghĩa hết sức sâu sắc, không những tôn vinh di sản văn hóa đa dạng, phong phú, đa sắc màu của các dân tộc anh em sinh sống trên dãy Trường Sơn, mà còn mang một thông điệp về giữ gìn, bảo tồn, phát huy tinh hoa văn hóa của từng dân tộc anh em.
 
Đây cũng là dịp để các tầng lớp nhân dân sinh sống ở miền núi tỉnh Quảng Nam nâng cao sức khỏe, thể lực, phát triển đời sống văn hóa tinh thần, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương theo tinh thần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi vùng Tây Quảng Nam.
 
Lễ hội VH - TT các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX năm 2018 diễn ra đến hết ngày 24/7.
 
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn