Quảng Ngãi: Khẩn trương dập dịch viêm da nổi cục trên trâu bò

19.830 lượt xem


Tác giả: Hồ Hải-Võ Khánh

Ý kiến của bạn