Quảng Ngãi: Kịp thời hỗ trợ thu mua gỗ keo ngã đổ do ảnh hưởng của bão giúp người dân

3.565 lượt xem


Tác giả: Thanh Hoa

Ý kiến của bạn