Quảng Ngãi nuôi thử nghiệm thành công ốc hương ghép với cá măng, cá dìa trong ao

KTNT Qua gần 7 tháng nuôi thử nghiệm, ốc hương ghép với cá măng, cá dìa trong ao sinh trưởng, phát triển rất tốt, các thông số kỹ thuật đều đạt và vượt so với phương án đề ra…

Qua đó, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân vùng ven biển.

Nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả những ao hồ nuôi tôm kém hiệu quả hiện nay, năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi đặt hàng Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi thực hiện mô hình “Nuôi thử nghiệm ốc hương ghép với cá măng, cá dìa trong ao”. 

 

1.jpg
Kiểm tra nghiệm thu mô hình nuôi thử nghiệm ốc hương ghép với cá măng, cá dìa trong ao tại Quảng Ngãi.

 

Mô hình được triển khai thực hiện từ tháng 5/2021 tại các xã Đức Phong, Đức Minh, huyện Mộ Đức (4 hồ); xã Phổ Quang, Phổ An, thị xã Đức Phổ (3 hồ). Diện tích mỗi hồ là 2.000m2.

Mật độ thả nuôi gồm: ốc hương 300 con/m2; cá măng, cá dìa 01 con/m2. Con giống được sản xuất, ương nuôi tại Trại Thực nghiệm sản xuất giống thủy sản Đức Phong thuộc Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi. Hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 70% chi phí con giống, 60% chi phí thức ăn, 50% chi phí thuốc phòng trị bệnh.

Qua gần 7 tháng nuôi thử nghiệm, ốc hương, cá măng và cá dìa sinh trưởng, phát triển rất tốt, các thông số kỹ thuật đều đạt và vượt theo phương án được duyệt. Trọng lượng ốc hương đạt bình quân 130 con/kg (kế hoạch 150 con/kg); cá dìa đạt bình quân khoảng 230g/con (kế hoạch 200g/con), cá măng khoảng 460g/con (kế hoạch 400g/con).

Với tình hình sinh trưởng, phát triển của ốc hương, cá măng, cá dìa thì dự kiến mô hình sẽ đạt và vượt kế hoạch, thu lãi trên 130 triệu đồng/mô hình (hồ  2.000m2).

Cá măng và cá dìa là 2 loài có thời gian sinh trưởng phù hợp với ốc hương và sử dụng thức ăn chính là rong, tảo,  giúp giảm thiểu ô nhiễm hữu cơ, tạo cân bằng sinh học môi trường trong ao nuôi, giúp đối tượng chính là ốc hương phát triển tốt, ít dịch bệnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi vừa tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình nuôi thử nghiệm ốc hương ghép với cá măng, cá dìa trong ao năm 2021.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi, cho biết, bước đầu cho thấy, hiệu quả về mặt xã hội của mô hình như: Tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân vùng ven biển. Khai thác, sử dụng có hiệu quả những ao hồ nuôi tôm kém hiệu quả hiện nay. Trong thời gian tới, sẽ nhân rộng mô hình ốc hương ghép với cá măng, cá dìa trong ao tại các xã ven biển của huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ.

 

 

Hải Yến

Ý kiến của bạn