Quảng Ngãi: Phân bổ 194 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

KTNT UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa Quyết định phân bổ kinh phí sự nghiệp 194 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Ngày 3/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định​ phân bổ kinh phí sự nghiệp 194 tỷ đồng cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019, trong đó vốn trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh 77,9 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh 116,1 tỷ đồng.

 

Xã bãi ngang ven biển Bình Phú (huyện Bình Sơn) vinh dự đón nhận danh hiệu đạt chuẩn NTM
Xã bãi ngang ven biển Bình Phú (huyện Bình Sơn) vinh dự đón nhận danh hiệu đạt chuẩn NTM

 

​Theo đó, căn cứ nguồn kinh phí được UBND tỉnh giao, theo yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện xây dựng NTM của địa phương, UBND các huyện, thành phố quyết định giao chi tiết nhiệm vụ và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị và các xã để triển khai.

Ngoài nguồn kinh phí sự nghiệp được phân bổ trên, các sở, ngành, huyện, thành phố sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị và lồng ghép với các nguồn kinh phí hợp lý khác để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM đạt hiệu quả.

Được biết, sau gần 8 năm triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, Quảng Ngãi đã có 59 xã/164 xã đạt chuẩn NTM. Năm 2019, Quảng Ngãi phấn đấu có thêm 18 xã về đích NTM gồm: Bình Khương, Bình Thanh Tây, Bình Thạnh, Bình Hiệp (Bình Sơn); Tịnh Hà, Tịnh Đông, Tịnh Phong (Sơn Tịnh); Đức Thắng, Đức Chánh, Đức Lợi (Mộ Đức); Phổ Thạnh, Phổ Quang, Phổ Văn (Đức Phổ); Tịnh Hòa, Tịnh Ấn Đông (thành phố Quảng Ngãi); Long Sơn (Minh Long); Sơn Thành (Sơn Hà) và An Vĩnh (Lý Sơn).

 

 

 

Hải Yến

Ý kiến của bạn